Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość” - kontynuacja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Empatia i wielokulturowość” - kontynuacja przez Fundację Internationaler Bund Polska z siedzibą przy ul. Wrocławska 37a/320, 30-011 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl oraz portalu www.otwarty.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość” - kontynuacja.
Fot. pixabay.com

 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 2 lub drogą elektroniczną na adres: otwarty@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Elżbieta Dobrzycka
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się