Komunikat archiwalny

Konkurs komiksowy - „Kraków w Twojej Wyobraźni” [ENG/UKR/RUS]

W dniach 26 października - 21 listopada 2019 r. w Krakowie odbędzie się konkurs komiksowy pt. „Kraków w Twojej Wyobraźni”.

 

Konkurs komiksowy - „Kraków w Twojej Wyobraźni” [ENG/UKR/RUS]
Fot. Fundacja ZUSTRICZ

Fundacja „Zustrich” we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym przeprowadzi KONKURS projektów graficznych dla dzieci mieszkających w Krakowie.

Kategorie konkursowe:

 1. „Miasto, które nas łączy”  - komiks, opowiadający o różnorodności kulturowej, o ludziach różnych narodowości zamieszkujących Kraków. Dana kategoria dedykowana uczniom krakowskich szkół.
 2. „Twoja historia Krakowa” - komiks poświęcony historii Krakowa. Kategoria skierowana jest do dzieci obcokrajowców, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Krakowie.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • 6–11 lat włącznie;
 • 12-18 lat włącznie.

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez profesjonalne jury, a ich prace zostaną wydrukowane i zaprezentowane na wystawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej podczas wernisażu w dniu 7 grudnia 2019 r. w Artetece. Ponadto finaliści otrzymają cenne nagrody i wyróżnienia.

Warunki udziału i regulamin konkursu na stronie internetowej: https://zustricz.pl/


ENG

Comic Strip Contest!

We would like to invite you to a Comic Strip Contest ‘Krakow In Your Mind’s Eye’ which starts on 26 October and closes on 21 November 2019 in Krakow.

The Zustricz Foundation in partnership with the Regional Public Library at Rajska and the Krakow Comic Book Association will hold a comic strip contest for young residents of Krakow.

Categories include:

 1. ‘The city that connects us’ – a comic strip on cultural diversity and people of different nationalities in Krakow. This category is dedicated to all pupils in Krakow schools.
 2. ‘Your story of Krakow’ – a comic strip about the Krakow history. This category is dedicated to children of foreigners, representatives of national and ethnic minorities residing in Krakow.

The contest is held for two age groups:

 • 6-11 inclusive;
 • 12-18 inclusive.

Winners will be chosen by a professional jury and their comic strips will be printed and exhibited at the Regional Public Library during an exhibition in Arteteca held on 7 December 2019. Moreover, the finalists for the 2019 Comic Strip Contest will receive prizes and diplomas.

Rules and guidelines are available on our website www.zustricz.pl


UKR

УВАГА! КОНКУРС КОМІКСІВ!

З 26 жовтня по 21 листопада 2019 року у Кракові відбудеться конкурс коміксів "Kraków w Twojej Wyobraźni". 

Фундація "Зустріч" спільно з Воєводською публічною бібліотекою та Краківською асоціацією коміксів розпочинає КОНКУРС графічних проектів для дітей, які проживають у Кракові.

Номінації конкурсу:

 1. «Місто, яке нас об’єднує» –  комікс, тематика якого присвячена розмаїттю культур, людям різних національностей, що мешкають у Кракові. Дана номінація адресована учням краківських навчальних закладів.
 2. «Твоя історія Кракова»  - комікс, тематика якого присвячена історії Кракова. Номінація адресована дітям-іноземцям, представників національних та етнічних меншин, що мешкають у Кракові.

Коyкурс відбудеться у двох вікових категоріях:

 • 6-11 років включно;
 • 12-18 років включно.

Переможців конкурсу обере професійне журі, а  роботи будуть надруковані та представлені  на виставці Воєводської публічної бібліотеки під час вернісажу 7 грудня 2019 року в Артетеці. Фіналісти отримають цінні призи та нагороди.

Детальні умови та офіційні правила конкурсу на сайті: www.zustricz.pl


RUS

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС КОМИКСОВ!

С 26 октября по 21 ноября 2019 года в Кракове будет проходить конкурс комиксов "Kraków w Twojej Wyobraźni".  

Фундация «Зустрич» совместно с Воеводской публичной библиотекой и Краковской ассоциацией комиксов начинает КОНКУРС графических проектов для детей, которые проживают в Кракове.

Номинации конкурса:

 1. «Город, который нас объединяет» - комикс, тематика котрого посвящена разнообразию культур, людям разных национальностей, проживающих в Кравове. Данная номинация адресована ученикам  краковских учебных заведений.
 2. «Твоя история Кракова» - комикс, тематика котрого посвящена истории Кракова. Данная номинация адресована  детям-иностранцам, представителям национальных та этнических групп, которые проживают в Кракове.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

 • 6-11 лет включительно;
 • 12-18 лет включительно.

Победителей  конкурса выберет профессиональное жюри, а  работы будут напечатаны и   представлены на выставке Воеводской публичной библиотеки во время вернисажа 7 декабря 2019 года в Артетеке. Помимо этого, финалисты получат ценные  призы и награды.

Правила и условия конкурса на сайте: www.zustricz.pl 

Konkurs komiksowy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także