Świadczysz usługi noclegowe? Przeczytaj!

Świadczysz usługi noclegowe? Popularnie zwane są turystycznym najmem krótkoterminowym. Poniżej przedstawiamy skrótowo informacje dla właścicieli obiektów innych, niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

Świadczysz usługi noclegowe? Przeczytaj!
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Pamiętaj:

 • Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję1 obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi [campingi], domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – art. 38 ust. 3 ustawy2 z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
 • Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy2, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji1.
 • Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.
 • Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.
 • Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl – złóż wniosek/turystyka i sport.
 • Wpis do ewidencji nie podlega opłatom skarbowym.
 • Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: kon@um.krakow.pl
 • Lista aktów prawnych dotyczących tej działalności do pobrania tutaj.
 • Wykaz wspomnianych obiektów noclegowych do pobrania tutaj [Excel].

Uwaga:

 • Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, podlega sankcjom karnym.
 • Przedsiębiorco! Poproś swoich gości o respektowanie komfortu życia mieszkańców.
 • O czym warto wiedzieć, świadcząc usługi noclegowe w obiektach niekategoryzowanych? [ulotka pdf]
 • Do you provide accommodation services? (popularly known as short-term tourist rentals) – What is it worth knowing about? [pdf]
 • Вы предоставляете услуги по краткосрочному проживанию? (которые обычно называются туристической краткосрочной арендой) – О чем СТОИТ ЗНАТЬ? [pdf]
 • Ви надаєте послуги з розміщення? (які звичайно називаються туристичною короткотерміновою орендою) – Про що ВАРТО ЗНАТИ? [pdf]

Przypisy:

1 Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się