Komunikat archiwalny

Od soboty możesz już nie nosić maseczki [ENG/UKR/RUS]

Od 30 maja 2020 r. będzie zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli zachowany zostanie 2 metrowy dystans.

Od soboty możesz już nie nosić maseczki [ENG/UKR/RUS]
Fot. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

Również zasada ta dotyczy przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeśli zostaną przygotowane warunki, jak fryzjerzy czy restauracje. Zasłanianie nosa i ust będzie nadal obowiązkowe w sklepach, kościołach, środkach komunikacji publicznej.

Zachęcamy wszystkich do dbania o siebie i swoich najbliższych, noszenia maseczek maseczki, używania płynów dezynfekcyjnych. Pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego.


ENG

From Saturday, you can no longer wear the mask

From May 30, 2020, the obligation to cover your mouth and nose in an open space will be abolished if you keep a distance of 2 meters.

This also applies to enclosed spaces, where it is safe to keep your distance if conditions such as hairdressers or restaurants are prepared. Covering the nose and mouth will continue to be compulsory in shops, churches, public transport.

We encourages everyone to take care of themselves, wear masks, use disinfectants and remember to keep a social distance.


UKR

Від суботи можна більше не носити маску

З 30 травня 2020 року буде скасовано обов'язок закривати рот і ніс у відкритому просторі при збереженні 2-метрової дистанції.

Крім того, це правило відноситься до закритих просторів, де можна безпечно тримати дистанцію, якщо будуть збережені всі санітарні норми, на приклад у перукарнях або ресторанах. Прикриття носа і рота як і раніше буде обов'язковим в магазинах, церквах, засобах громадського транспорту.

Закликаємо всіх піклуватися про себе, носити маски, використовувати дезінфікуючі рідини і пам'ятати про збереження соціальної дистанції.


RUS

От субботы можно больше не носить маску

С 30 мая 2020 года будет отменена обязанность закрывать рот и нос в открытом пространстве при сохранении 2-метровой дистанции.

Кроме того, это правило относится к закрытым пространствам, где можно безопасно держать дистанцию, если будут сохранены все санитарные нормы, например, в парикмахерских или ресторанах. Прикрытие носа и рта по-прежнему будет обязательным в магазинах, церквях, средствах общественного транспорта.

Призываем всех заботиться о себе, носить маски, использовать дезинфицирующие жидкости и помнить о сохранении социальной дистанции.

pokaż metkę
Autor: Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się