Magiczny Kraków, otwarty.krakow.pl/ http://otwarty.krakow.pl pl-pl Mon, 28 Sep 2020 10:17:44 +0200 Nabór wniosków do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242986,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_inkubatora_wlacznik_innowacji_spolecznych.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242986,52,komunikat,nabor_wnioskow_do_inkubatora_wlacznik_innowacji_spolecznych.html Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosili I turę naboru do inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”. ]]> Fri, 25 Sep 2020 08:06:36 +0200 Konkurs ofert dotyczący budowy lub modernizacji stron internetowych https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242732,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_budowy_lub_modernizacji_stron_internetowych.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242732,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_budowy_lub_modernizacji_stron_internetowych.html Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Budowa lub modernizacja stron internetowych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego. ]]> Tue, 15 Sep 2020 13:43:41 +0200 Konkurs ofert dotyczący filmu edukacyjnego prezentującego mniejszości narodowe i etniczne https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242731,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_filmu_edukacyjnego_prezentujacego_mniejszosci_narodowe_i_etniczne.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242731,52,komunikat,konkurs_ofert_dotyczacy_filmu_edukacyjnego_prezentujacego_mniejszosci_narodowe_i_etniczne.html Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Film edukacyjny prezentujący poszczególne mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługującą się językiem regionalnym. ]]> Tue, 15 Sep 2020 13:38:22 +0200 Konkurs ofert pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242730,52,komunikat,konkurs_ofert_pn__prezentacja_kultury_karaimskiej_mniejszosci_etnicznej_w_internecie.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/242730,52,komunikat,konkurs_ofert_pn__prezentacja_kultury_karaimskiej_mniejszosci_etnicznej_w_internecie.html Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Prezentacja kultury karaimskiej mniejszości etnicznej w Internecie. ]]> Tue, 15 Sep 2020 13:32:13 +0200 Bezpłatne warsztaty: Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? (OPP) https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241858,52,komunikat,bezplatne_warsztaty__jak_uzyskac_status_organizacji_pozytku_publicznego___opp_.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241858,52,komunikat,bezplatne_warsztaty__jak_uzyskac_status_organizacji_pozytku_publicznego___opp_.html Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne warsztaty „Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? (OPP)”. ]]> Fri, 07 Aug 2020 09:16:31 +0200 FIO Małopolska Lokalnie wspiera krakowskich społeczników https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241790,52,komunikat,fio_malopolska_lokalnie_wspiera_krakowskich_spolecznikow.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/241790,52,komunikat,fio_malopolska_lokalnie_wspiera_krakowskich_spolecznikow.html 15 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Krakowa otrzymało blisko 71 000 zł na społeczne inicjatywy. ]]> Tue, 04 Aug 2020 13:01:47 +0200 Dofinansowanie do 500 € w ramach Inicjatywy Meet and Code https://ngo.krakow.pl/granty/241680,1061,komunikat,dofinansowanie_do_500___w_ramach_inicjatywy_meet_and_code.html https://ngo.krakow.pl/granty/241680,1061,komunikat,dofinansowanie_do_500___w_ramach_inicjatywy_meet_and_code.html W ramach inicjatywy Meet and Code przewidywane jest dofinansowanie do kwoty 500 € jednego wydarzenia promującego programowanie lub nowe technologie zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbywającego się w dniach od 10 do 25 października. ]]> Thu, 30 Jul 2020 08:21:49 +0200 Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240030,52,komunikat,obowiazujace_przepisy_prawa_dla_organizacji_pozarzadowych_w_czasie_zagrozenia_epidemicznego_oraz_stanu_epidemii.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240030,52,komunikat,obowiazujace_przepisy_prawa_dla_organizacji_pozarzadowych_w_czasie_zagrozenia_epidemicznego_oraz_stanu_epidemii.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych. ]]> Tue, 19 May 2020 14:33:36 +0200 Środki dla NGO’s w trybie Małych Grantów 19a https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240016,52,komunikat,srodki_dla_ngo_s_w_trybie_malych_grantow_19a.html https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/240016,52,komunikat,srodki_dla_ngo_s_w_trybie_malych_grantow_19a.html Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obszarów zadań publicznych i środków realizowanych w trybie Małych Grantów 19a, które zostały zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków na rok 2020. ]]> Thu, 04 Jun 2020 13:14:27 +0200 10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19 https://ngo.krakow.pl/granty/239822,1061,komunikat,10_milionow_zlotych_na_wsparcie_iii_sektora__program_covid-19.html https://ngo.krakow.pl/granty/239822,1061,komunikat,10_milionow_zlotych_na_wsparcie_iii_sektora__program_covid-19.html Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków. ]]> Fri, 08 May 2020 13:17:08 +0200