górne tło

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z zapisem Programu „Otwarty Kraków”, zbudowano platformę współpracy między przedstawicielami mniejszości i cudzoziemców a samorządem. Zarządzeniem nr 803/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Zespół Interdyscyplinarny spotyka się regularnie, średnio raz w miesiącu.

W skład Zespołu zostali powołani między innymi przedstawiciele organizacji wielokulturowych, expatów, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz urzędnicy pracujący na rzecz wielokulturowości w Krakowie.

 

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego:

 1. Przewodnicząca:
  Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
   
 2. Zastępca Przewodniczącej:
  Jakub Kościółek - Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
   
 3. Sekretarz:
  Magdalena Furdzik - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;

  Członkowie Zespołu:
 4. Anna Domańska – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji;
 5. Mateusz Płoskonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
 6. Ewelina Adamska - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 7. Danuta Czechmanowska - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 8. Natalia Kotyza - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 9. Tomasz Dąbrowski - Fundacja Diversity Hub;
 10. Patrycja Paula Gas - Fundacja Edukacyjna Nausika;
 11. Silvana Gomez - przedstawicielka społeczności latynoamerykańskiej, Fundacja Centrum Kultury Latynoamerykańskiej;
 12. Rafał Grabowski - Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej "U-WORK";
 13. Svitlana Ivanenko - asystentka międzykulturowa;
 14. Edyta Jaśkowiak - przedstawicielka społeczności romskiej;
 15. Mizuki Kurosawa - przedstawicielka społeczna, Opera Krakowska;
 16. Dominika Kasprowicz - Stowarzyszenie Willa Decjusza;
 17. Piotr Kwapisiewicz - Żydowskie Stowarzyszenie Czulent;
 18.  Anna Lichnerowicz - Fundacja One World One Heart;
 19. Agnieszka Maczkowska - Philip Morris International;
 20. Urszula Majcher - Legawiec - Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im.
  M. Reja;
 21. David McGirr - Kraków Expats Directory/Kraków TV;
 22. Olha Menko - Fundacja Instytut Polska Ukraina;
 23. Danny Michelo - przedstawiciel diaspory afrykańskiej;
 24. Janusz Mucha - Komitet Badań nad Migracjami Polska Akademia Nauk;
 25. Hilal Oytun Altun - Uniwersytet Jagielloński;
 26. Katarzyna Przybycień - Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego
  Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie;
 27. Katarzyna Przybysławska - Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im.
  Haliny Nieć;
 28. Magdalena Rubenfeld-Koralewska – FestivALT;
 29. Joanna Ryś - ASPIRE Group;
 30. Maria Wojtacha - Stowarzyszenie Internationaler Bund Polska;
 31. Ferdinand Woulters - przedstawiciel społeczny;
 32. Aleksandra Zapolska - Fundacja Zustricz;
 33. Ewa Żmijewska - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.