górne tło

Program „Otwarty Kraków” - „małe granty”

W ramach programu "Otwarty Kraków" organizacje pozarządowe mogą realizować zadania publiczne zlecane przez Gminę Miejską Kraków w trybie tzw. "małych grantów". Zapraszamy do zapoznania się z ofertami składanymi w obszarach dot. działalności na rzecz integracji cudzoziemców oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Zapraszamy także do korzystania z udostępnionego poniżej przewodnika.

KRÓTKI PRZEWODNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PO PROCEDURZE
„MAŁYCH GRANTÓW” W OBSZARACH:

[.PDF]  [.DOC]

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) /publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa/.

ROK 2023

 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyszywanka kiedyś i dziś”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2023 r.
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi liderzy z Ukrainy dla nastolatków w Krakowie”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 sierpnia 2023 r.
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny koncert muzyczny do Dnia Niepodległości Ukrainy”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 lipca 2023 r.
 4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wieczory poetycko - muzyczne. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lipca 2023 r.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wydarzenie integracyjno-kulturalne w ramach „Art – Pikniku”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 19 lipca 2023 r.
 6. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integration & Empowering Migrant Women: Stress Management & Workplace Success”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2023 r.
 7. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem zajdziemy dalej – integracja i rozwój krakowskich organizacji”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2023 r.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letnie zajęcia – ciekawy Kraków”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lipca 2023 r.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja młodzieży”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2023 r.
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja Społeczności Polskiej i Ukraińskiej”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 20 czerwca 2023 r.
 11. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Uchodźcy - Integracja przy ukraińskiej zupie”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 16 czerwca 2023 r.
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na wakacje 2023 – wypoczywajmy i bawmy się razem”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 czerwca 2023 r.
 13. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne Piknik Białoruski Letucień: Solidarni z Ukrainą”. Uwagi do oferty można  było zgłaszać do dnia 13 czerwca 2023 r.
 14. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obyczaje i pieśni miłosne z Lewantu, Besarabii, Transylwanii i Bałkanów ”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 maja 2023 r.
 15. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi liderzy wielokulturowości w Krakowie”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2023 r.
 16. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Let’s learn polish! – learning through play złożonej przez Fundację Understanding. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 14 marca 2023 r.
 17. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. “Water & Wind” – integration of migrant families through water sports and ecology złożonej przez Fundację Understanding. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 marca 2023 r.
 18. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy w zgodzie z naturą – warsztaty". Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.
 19. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dobre rady na nasze odpady – z przyrodą za pan brat". Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.
 20. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rola muzyki w integracji”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

ROK 2022

 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Białorusko-Ukraińskie spotkania w Krakowie”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 listopada 2022 r.
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sikuri-opowieść. Tradycje i obyczaje w kulturze andyjskiej i kreolskiej ”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 12 października 2022 r.
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wydarzenie muzyczno-integracyjne ukraińskiego zespołu TNMK z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy” . Uwagi można było zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2022 r.
 4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „pn. EXPRESSION - COURAGE - VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration”. Uwagi można było zgłaszać do dnia 20 lipca 2022 r.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na wakacje – wypoczywajmy i bawmy się razem”. Uwagi można było zgłaszać do dnia 4 lipca 2022 r.
 6. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne na rzecz Społeczności Białoruskiej w Krakowie. Solidarni z Ukrainą.” Uwagi można było zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.
 7. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przymilanka-przytulanka”. Uwagi można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Łączy nas historia”. Uwagi można było zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „International Cracow Singers - wielokulturowe dialogi muzyczne '22”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 marca 2022 r.
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szewczenkowski konkurs recytatorski i plastyczny”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 roku.
 11. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 roku.
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 roku.
 13. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wydarzenie medialne - Międzykulturowego Miasta Krakowa „Jestem kobietą - co to znaczy””. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 11 lutego 2022 roku.

ROK 2021

 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wydarzenie integracyjno-kulturalne w ramach Art.-Pikniku”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 9 lipca 2021 roku.
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Breaking the code: Integration and women empowerment”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 5 lipca 2021 roku.
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 23 czerwca 2021 roku.
 4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji na rzecz integracji społeczności białoruskiej i ukraińskiej w Krakowie”, złożonej przez Fundację im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 17 czerwca 2021 roku.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Cykl spotkań integracyjnych na rzecz społeczności Białoruskiej w Krakowie”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 7 czerwca 2021 roku.
 6. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jak mówić o wielokulturowości? Zdalnie!”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 czerwca 2021 roku.
 7. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Hello, hola, priviet Kraków!”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 28 maja 2021 roku.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Ojczyzna Zofii R.” Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 11 maja 2021 roku.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Rozmowy o życiu przy kawie i książce”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 4 maja 2021 roku.
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wyszywanka style, online”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
 11. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Closer with nature - migrant families integration”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Jestem kobietą - co to znaczy”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 6 kwietnia 2021 roku.
 13. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2021 roku.
 14. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wielokulturowe dialogi muzyczne”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 23 marca 2021 roku.
 15. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. "Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i autonomii na rynku pracy Białorusinów mówiących po polsku na B1 ( na poziomie wymagającym wsparcia w celu samodzielnego funkcjonowania w środowisku Polaków, w tym w polskojęzycznym środowisku zawodowym). Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 19 marca 2021 roku.
 16. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i kompetencji komunikacyjno-kulturowych Białorusinów nieznających języka polskiego”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 19 marca 2021 roku.
 17. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Upamiętnienie wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki – „Tydzień z Tarasem Szewczenką”, online”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 4 marca 2021 roku.
 18. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Krakowska mozaika kulturalna”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 marca 2021 roku.
 19. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „In The Circle Of Ancient Traditions II – migrant women integration”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 marca 2021 roku.
 20. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Active together – family integration through water sports and ecology”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 marca 2021 roku.

ROK 2020

 1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość - nauczyciele, edukatorzy”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 17 listopada 2020 r.
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Festiwal Wielokulturowy - Nowi Krakowianie”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 16 listopada 2020 r.
 3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Opowiedz swoją historię migracji przez sztukę”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Otwórz serce na Kraków”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Kraków - mój dom”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 6. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wystawa młodej sztuki białoruskiej „Przed i po”. W obronie demokracji i praw człowieka”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 7. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Gloria Świata - wielokulturowy Kraków śpiewa razem”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 8. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „In The Circle Of Ancient Traditions - migrant women integration”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 22 października 2020 r.
 9. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Konkurs artystyczny dla młodzieży szkolnej – miasto wielokulturowe w XXI wieku". Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 października 2020 r.
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Zróbmy to razem!”. Uwagi do oferty można było składać do dnia 9 czerwca 2020 r.
 11. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Feel better-migrant women empowerment & integration”. Uwagi do oferty można było składać do dnia 3 czerwca 2020 r.
 12. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Empatia i wielokulturowość”- Kraków. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 4 marca 2020 r.
 13. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Feel Better – wsparcie i integracja kobiet migrantek”. Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 17 lutego 2020 r.
 14. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Kraków przyjazny dla rodziców - obcokrajowców". Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 21 stycznia 2020 r.