górne tło

Konsultacje z ekspertem ZUS - delegowanie pracowników -19 września br.[ENG/UKR/RUS]

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie (ul. Batorego 2/28) zaprasza na indywidualne konsultacje z ekspertem ZUS pt. "Delegowanie pracowników", które odbędą się 19 września br. w godzinach: 14.00-17.00. Konsultacje adresowane są do osób posiadających własną firmę albo prowadzących działalność gospodarczą, które chcą się dowiedzieć jak świadczyć swoje usługi na terenie innego państwa, nie wyjeżdżając z kraju. 

Podczas indywidualnej konsultacji będzie można dowiedzieć się więcej na temat: obowiązków pracodawcy związanych z delegowaniem pracowników, delegowania do pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, warunków wykonywania pracy przez delegowanych pracowników.


ENG

The Information Point for Foreigners in Krakow (Batorego street 2/28) invites you to individual consultations with an expert from the Social Insurance Institution (ZUS) entitled ”Posting of workers", which will take place on September 19th, at the hours: 14.00-17.00. The consultation is addressed to people who are self-employed or self-employed and want to learn how to provide their services in another country without leaving the country.

During the individual consultation, more information can be found on: the employer's obligations relating to the posting of workers, the posting of workers by an employer established in a non-member State, the working conditions of posted workers.


UKR

Інформаційний Пункт для іноземців у Кракові (вул. Batorego 2/28) запрошує на індивідуальні консультації з експертом ZUS під назвою "Делегування співробітників", яка відбудеться 19 вересня о: 14.00-17.00. Консультації адресовані до осіб, які мають власний бізнес або підприємців, які хочуть дізнатися, як надавати свої послуги на території іншої країни, не виїжджаючи з краю.

Під час індивідуальної консультації ви можете дізнатися більше про: обов'язки роботодавця, пов'язані з делегування співробітників, як відправляти на роботу працівників через роботодавця, що має штаб-квартиру в державі, що не є державою-членом ЄС, умов виконання роботи делегованих співробітників.


RUS

Информационный Пункт для иностранцев в Кракове (ул. Batorego 2/28) приглашает на индивидуальные консультации с экспертом ZUS под названием "Делегирование сотрудников", которая состоится 19 сентября  в: 14.00-17.00. Консультации адресованы к лицам, которые имеют собственный бизнес или предпринимателей, которые хотят узнать, как предоставлять свои услуги на территории другой страны, не выезжая из страны.

Во время индивидуальной консультации вы можете узнать больше об: обязанностях работодателя, связанных с делегированием сотрудников, отправление на работу работников через работодателя, имеющего штаб-квартиру в государстве, не являющемся государством-членом ЕС, условия выполнения работы делегированных сотрудников.


Tł. Liliia Bilyk