Film: „Jak wyrobić PESEL?”

Otrzymanie numer PESEL dla cudzoziemców w Polsce z 1 stycznia 2018 stało się prostsze. PESEL mają wszyscy cudzoziemcy, którzy posiadają tymczasowy meldunek czy stały pobyt na terytorium Polski. PESEL nadaje administracja gminy. Do otrzymania numeru, konieczne jest udanie się do odpowiedniej administracji miejsca meldunku, przy czym nie ma znaczenia czy meldunek będzie stały czy tymczasowy. Przy otrzymaniu meldunku nadawany jest numer PESEL.

 

W polskim numerze PESEL jest zaszyfrowana pewna informacja. Składa się on z 11 cyfr:

  • pierwsze dwie cyfry – to ostatnie cyfry roku urodzenia człowieka;
  • następne dwie wyznaczają miesiąc urodzenia;
  • piątą i szóstą cyfrą zaznacza się dzień miesiąca urodzenia;
  • przedostatnia cyfra – płeć (0,2,4,6,8 – żeńska, 1,3,5,7,9 – męska);
  • ostatnia cyfra – kontrolna liczba.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków