Festiwale Wielokulturowe

Festiwal INTERKULTURALIA 2018. Po sąsiedzku zorganizowało Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL. Dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych, stworzono możliwość integracji środowiska lokalnego wokół idei różnorodności kulturowej, dobrosąsiedztwa, wspólnoty dziedzictwa regionalnego i europejskiego oraz szacunku dla religii. W wydarzeniu uczestniczyło wielu cudzoziemców, dlatego część wydarzeń była organizowana w przestrzeni w której na co dzień się spotkają i organizują.

 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zorganizowało pięć edycji INTERKULTURALIÓW, które nie będąc poświęcone bezpośrednio żadnej konkretnej kulturze mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności migranckiej stworzyły unikalną możliwość wymiany doświadczeń kulturowych oraz zaprezentowania bogactwa wypływającego z wielokulturowości. W 2018 r., ze względu na znaczny wzrost ludności z krajów ościennych, Stowarzyszenie zdecydowało się po raz drugi na wprowadzenie motywu przewodniego wydarzeń, jakim była kultura sąsiadów Polski oraz mniejszości narodowych i etnicznych osiedlających się w regionie. Mimo zawężenia tematycznego festiwalu, jego idea otwartości i różnorodności została podtrzymana poprzez pokazanie jak różnorodna i barwna jest kultura tworzona w państwach naszego regionu Europy. Festiwal pokazał również, iż w kultury regionalne czerpią również wpływy z kultur odległych. Tego rodzaju motywy pokazały się na koncercie inauguracyjnym, podczas warsztatów kulinarnych, a także podczas spacerów i warsztatów. Aspekt edukacyjny festiwalu był tu szczególnie istotny, pozwalając osobom nie mającym dotychczas styczności z tego rodzaju wydarzeniami przełamać swoje stereotypy i uprzedzenia oraz lęki wobec przekształceń demograficznych w przestrzeni miejskiej. Cel ten został osiągnięty dzięki prezentacji innych kultur w sposób pozytywny i atrakcyjny, a przy tym uwzględniający kontekst naukowy i badawczy. Współuczestnictwo cudzoziemców w wydarzeniach spowodowało, że rdzenni mieszkańcy Krakowa mogli spotkać się i brać udział w interakcjach społecznych z mieszkańcami napływowymi, nawiązując z nimi stosunki dobrosąsiedzkie. Widać to było szczególnie w zaangażowaniu studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy przygotowali wystawę plakatu zaangażowanego społecznie. Festiwal w dobry sposób zapewnił również widoczność mniejszości narodowych i etnicznych.

Debaty oraz wykłady podczas festiwalu stworzyły przestrzeń do tłumaczenia i rozumienia kontekstów, w jakiej dochodziło do trudnych i tragicznych wydarzeń historycznych, ale także budowały pozytywne konotacje z kulturami sąsiedzkimi.

logo festiwal wielokulturowy

 

Festiwal INTERKULTURALIA 2017 

W dniach 20-22 października odbyła się IV edycja Festiwalu Wielokulturowego INTERKULTURALIA, jako część miejskiego programu społecznego „Otwarty Kraków”. Projekt był współfinansowany z miejskiego budżetu i miał charakter zarówno integracyjny, jak i edukacyjny. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Interkulturalni PL, zwracali uwagę krakowian na zagadnienia różnorodności kulturowej i konieczność zwalczania postaw rasistowskich i ksenofobicznych.

Ideą festiwalu była promocja wielokulturowości i zwiększanie akceptacji dla różnorodności w środowisku lokalnym – jest to bowiem klucz do walki z rasizmem i ksenofobią.

Ze względu na sytuację społeczno-polityczną zdecydowano się nadać festiwalowi, po raz pierwszy,  charakter tematyczny i skupić się na kulturach muzułmańskich oraz ich wkładzie w budowanie różnorodności kulturowej w Europie i na świecie.

W części integracyjnej zaprezentowane zostały wydarzenia, pomysły, zadania i projekty, które są w Krakowie realizowane na rzecz wielokulturowości przez organizacje społeczne, grupy nieformalne czy instytucje.

Mieszkańcy mieli okazję, aby zasmakować w tej różnorodności i wspólnie ją celebrować – odbyły się warsztaty (np. kuchni syryjsko-libańskiej i uzbeckiej, tańców tureckich i indyjskich), spotkania i wykłady (z udziałem znanych autorów i przedstawicieli społeczności muzułmańskiej), pokazy filmowe, wydarzenia oficjalne i półoficjalne, a wszystko zakończone  wielokulturowym piknikiem i koncertem finałowym zespołu Mamadou Dioufa w gorących polsko-senegalskich rytmach. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków