Koronawirus w Europie. Unia Europejska zamyka dla obcokrajowców zewnętrzne granice na 30 dni [ENG/UKR/RUS]

Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice w związku z koronawirusem. Taką decyzję podjęli we wtorek przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji. Ograniczenia obejmują tylko obywateli spoza wspólnoty.

Koronawirus w Europie. Unia Europejska zamyka dla obcokrajowców zewnętrzne granice na 30 dni [ENG/UKR/RUS]
Fot. pixabay.com

We wtorek wieczorem ogłoszono decyzję, która zapadła na wideokonferencji 27 przywódców Unii Europejskiej. Przystali oni na propozycję Komisji Europejskiej, by zamknąć zewnętrzne granice wspólnoty. Wszystko po to, by zapanować nad rozprzestrzeniającym się po Starym Kontynencie koronawirusem.

Koronawirus w Europie. Zewnętrzne granice UE zamknięte na 30 dni

Granice mają być zamknięte na 30 dni, z możliwością przedłużenia. Ograniczenia w podróżach mają dotyczyć obywateli spoza Unii Europejskiej.

Zakaz wjazdu nie obejmie natomiast rodzin Europejczyków, osób z kartami stałego pobytu we Wspólnocie, lekarzy i naukowców. Restrykcjami nie będą też objęci kierowcy przewożący towary. Chodzi bowiem o zapewnienie dostaw do Unii Europejskiej. Informacje na temat zamknięcia granic przekazał szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oznajmiła na konferencji prasowej, że kraje Unii Europejskiej mają wprowadzić te ograniczenia "natychmiastowo".

Zgodnie z przewidywaniami nie będzie w przyszłym tygodniu unijnego szczytu w Brukseli z udziałem europejskich przywódców. Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa zorganizowana będzie kolejna wideokonferencja z udziałem liderów 27 krajów. Poinformował o tym szef Rady Europejskiej. Od kilku dni mówiło się, że właśnie na takie rozwiązanie zdecydują się unijni przywódcy.


ENG

The European Union is closing its external borders because of the coronavirus. This decision was made on Tuesday by the leaders of 27 countries during a video conference. The restrictions apply only to non-Community nationals.

The decision was announced on Tuesday evening at a video conference of the 27 leaders of the European Union. They agreed to the European Commission's proposal to close the Community's external borders. All to control the coronavirus spreading across the Old Continent.

Coronavirus in Europe. EU external borders closed for 30 days.

Borders are to be closed for 30 days, renewable. The travel restrictions are to apply to non-European Union citizens.

However, the entry ban will not apply to families of Europeans, persons with residence cards in the Community, doctors and researchers. The restrictions will also not apply to drivers carrying goods. It is about securing supplies to the European Union.

The head of the European Council, Charles Michel, provided information on the closure of borders. The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, announced at a press conference that EU countries were to introduce these restrictions "immediately".

It is expected that there will be no EU summit in Brussels next week with European leaders. Due to the spread of coronavirus, another video conference with the leaders of 27 countries will be organized. The head of the European Council has informed the Council of this. It has been said for several days that this is the solution that EU leaders will decide on.


UKR

Європейський Союз закриває свої зовнішні кордони через коронавірус. Таке рішення у вівторок прийняли лідери 27 країн під час відеоконференції. Обмеження стосуються лише громадян, які не є громадянами ЄС.

У вівторок ввечері було оголошено рішення, яке було прийнято на відеоконференції 27 лідерів ЄС. Вони погодилися з пропозицією Європейської Комісії щодо закриття зовнішніх кордонів. 

Коронавірус в Європі. Зовнішні кордони ЄС закриті на 30 днів

Кордони закриті на 30 днів з можливістю продовження. Обмеження на поїздки поширюються на громадян з-поза Європейського Союзу.

Заборона на в’їзд не поширюватиметься на членів сімей громадян ЄС, людей, які мають посвідчення на постійне проживання на території ЄС, лікарів та вчених. На водіїв, що перевозять товари, не будуть поширюватися обмеження. Йдеться про забезпечення поставок до Європейського Союзу. Інформацію про закриття кордонів надав голова Європейської ради Чарльз Мішель.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Лейен заявила на прес-конференції, що країни Європейського Союзу повинні ввести ці обмеження "негайно".

Як очікується, наступного тижня в Брюсселі не буде саміту ЄС з європейськими лідерами. Через розповсюджений коронавірус буде організована ще одна відеоконференція з лідерами з 27 країн.


RUS

Европейский Союз закрывает свои внешние границы через коронавирус. Такое решение во вторник приняли лидеры 27 стран во время видеоконференции. Ограничения касаются только граждан, которые не являются гражданами ЕС.

Во вторник вечером было объявлено решение, которое было принято на видеоконференции 27 лидеров ЕС. Они согласились с предложением Европейской Комиссии по закрытию внешних границ.

Коронавирус в Европе. Внешние границы ЕС закрыты на 30 дней

Границы закрыты на 30 дней с возможностью продления. Ограничения на поездки распространяются на граждан из-за Европейского Союза.

Запрет на въезд не будет распространяться на членов семей граждан ЕС, людей, которые имеют удостоверение на постоянное проживание на территории ЕС, врачей и ученых. На водителей, перевозящих товары, а не будут распространяться ограничения. Речь идет об обеспечении поставок в Европейский Союз. Информацию о закрытии границ предоставил председатель Европейского совета Чарльз Мишель.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила на пресс-конференции, что страны Европейского Союза должны ввести ограничения "немедленно".

Как ожидается, на следующей неделе в Брюсселе не будет саммита ЕС с европейскими лидерами. Через распространенный коронавирус будет организована еще одна видеоконференция с лидерами из 27 стран.


Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25798665,koronawirus-w-europie-unia-europejska-zamyka-zewnetrzne-granice.html?fbclid=IwAR15tT2O4OuQgx9cPuF63hooyjcX3DFEjR3YXWpgGgMSGShg4k8t2T0tSE4#s=BoxMMtImg1

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się