Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Magistrat wznawia obsługę mieszkańców w pełnym zakresie [ENG/UKR/RUS]

Od środy, 1 lipca w związku z kontynuacją procesu odchodzenia od przyjętych w czasie sytuacji epidemicznej obostrzeń Urząd Miasta Krakowa zapewnia obsługę mieszkańców w pełnym zakresie.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Wydziały Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym, zapewniają obsługę w pełnym zakresie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.40 do 15.00.

Pracę wznawiają także Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w galeriach handlowych. Czynne będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Obsługa stron ma być realizowana w sposób uwzględniający bezpieczeństwo pracowników urzędu i klientów zewnętrznych.

Od 1 lipca nie będzie możliwości korzystania przez mieszkańców z urn na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków oraz pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze.


ENG

The Magistrate resumes full service to residents

From Wednesday, 1 July, in connection with the continuation of the process of moving away from the restrictions adopted during the epidemic situation, the Krakow City Hall provides full service to residents.

The Departments of the City Hall of Krakow and the city's organizational units dealing with the provision of services and the implementation of matters requiring direct contact with an external client, provide full service, from Monday to Friday, from 7. 40 am to 3 pm. Work is also resumed by Residential Service Points located in shopping malls. They will be open from Monday to Friday, from 10.00 to 18.00.

The website service is to be provided in a way that takes into account the safety of the office employees and external customers.

From 1 July, residents will no longer be able to use the urns to deal with cases and submit applications and letters directly and through the application logs.


UKR

Магістрат відновлює обслуговування мешканців у повному обсязі

З середи, 1 липня у зв'язку з продовженням процесу відходу від прийнятих під час епідемічної ситуації обмежень управління Кракова відновлює обслуговування жителів у повному обсязі.

Відділи управління міста Кракова і муніципальні організаційні підрозділи, що займаються наданням послуг і реалізацією питань, що вимагають прямого контакту із зовнішнім клієнтом, забезпечують обслуговування в повному обсязі, з понеділка по п'ятницю, з 7.40 до 15.00.

Роботу відновлюють також пункти обслуговування жителів, розташовані в торгових центрах. Вони будуть відкриті з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 18.00.

Обслуговування сайтів повинно здійснюватися таким чином, щоб забезпечити безпеку співробітників офісу і зовнішніх клієнтів.

З 1 липня жителі не зможуть використовувати урни для вирішення питань і подачі заявок, а також письмових заяв прямим шляхом.


RUS

Магистрат восстанавливает обслуживание жильцов в полном объеме

Со среды, 1 июля в связи с продолжением процесса отхода от принятых во время эпидемической ситуации ограничений управления Кракова восстанавливает обслуживания жителей в полном объеме.

Отделы управления города Кракова и муниципальные организационные подразделения, занимающиеся предоставлением услуг и реализацией вопросов, требующих прямого контакта с внешним клиентом, обеспечивают обслуживание в полном объеме, с понедельника по пятницу, с 7.40 до 15.00.

Работу возобновляют также пункты обслуживания жителей, расположенные в торговых центрах. Они будут открыты с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Обслуживание сайтов должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить безопасность сотрудников офиса и внешних клиентов.

С 1 июля жители не смогут использовать урны для решения вопросов и подачи заявок, а также письменных заявлений прямым путем.

 

 

pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel - Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-07-01
Data aktualizacji: 2020-07-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat