Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

Fot. Pixabay
Pixabay

Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią.

Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 8 a 22 października 2020 roku.

Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców,
osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz.

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:

  1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
  2. Promowanie różnorodności
  3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
  4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu
  5. Piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:

  • realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
  • uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
  • wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
  • festiwale filmowe,
  • inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 sierpnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-07-31
Data aktualizacji: 2020-07-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat