Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ośrodek kwarantanny zbiorowej [UA]

Pod adresem: ul. Armii Krajowej 11A - znajduje się ośrodek kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) dla obywateli polskich, mieszkańców Krakowa oraz osób przyjeżdżających z zagranicy (UE i krajów spoza Strefy Schengen) mających stały lub czasowy adres zamieszkania na terenie miasta Krakowa.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

Wstępna procedura przyjęcia osób do ośrodka kwarantanny zbiorowej m. Krakowa.

 1. Pod adresem: ul. Armii Krajowej 11A - znajduje się ośrodek kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) dla obywateli polskich, mieszkańców Krakowa oraz osób przyjeżdżających z zagranicy (UE i krajów spoza Strefy Schengen) mających stały lub czasowy adres zamieszkania na terenie miasta Krakowa.

Niezbędne jest spełnienie poniższych kryteriów:

 • adres zameldowania stałego lub czasowego lub aktualna umowa najmu lokalu mieszkaniowego na terenie miasta Krakowa - wymagane potwierdzenie;
 • aktualna umowa najmu lokalu mieszkaniowego na terenie miasta Krakowa – wymagane potwierdzenie;
 • umowa o pracę z pracodawcą zarejestrowanym na terenie miasta Krakowa – wymagane potwierdzenie;
 • paszport, zezwolenie na pracę, karta pobytu lub karta Polaka, karta informacyjna wystawiona przez Straż Graniczną przy przekraczaniu granicy RP – wymagane potwierdzenie;
 • pisemne podanie powodu dlaczego nie jest możliwe odbycie kwarantanny
  w miejscu zamieszkania.
 1. Przekraczając granicę RP należy podać Straży Granicznej, że kwarantanna odbędzie się w Ośrodku kwarantanny zbiorowej w Krakowie, podając jednocześnie powód, dlaczego nie jest możliwe odbycie kwarantanny w miejscu zamieszkania. Osoba przekraczająca granicę RP wpisuje te dane w kartę informacyjną i przekazuje SG.
 2. Osoba wjeżdżająca na teren RP (przekraczająca zewnętrzna granicę UE) wykonuje zdjęcie wypełnionej karty informacyjnej lub prosi SG o wbicie w paszport pieczęci potwierdzającej przekroczenie granicy RP. Osoba wjeżdżająca na teren RP (przekraczająca wewnętrzną granicę UE) wykonują zdjęcie biletu za przejazd środkiem komunikacji zbiorowej (połączenie lotnicze, kolejowe, autobusowe itp.)
 3. Bezpośrednio po przekroczeniu granicy RP niezbędny jest kontakt osoby z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - tel.: + 48 12 392 13 00, celem skierowania na odbycie kwarantanny w ośrodku kwarantanny zbiorowej. WCZK przesyła skierowanie do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.
 4. Jeśli WCZK MUW nie posiada takich danych i nie może wystawić skierowania, całą procedurę wykonuje dyżurny CZK m. Krakowa.  Dyżurny WCZK MUW informuje osobę by kontaktowała się bezpośrednio z CZK m. Krakowa – tel. +48 12 616 59 99.
 5. Dyżurny CZK m. Krakowa informuje daną osobę o procedurze i warunkach jakie muszą być spełnione by zostać przyjętym do ośrodka kwarantanny zbiorowej na terenie Krakowa.
  Dyżurny udziela tylko informacji w języku polskim brak możliwości udzielania w innych językach. Osoba musi znać podstawy języka polskiego.
 6. Osoba po przybyciu do ośrodka kwarantanny musi przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty (zawarte w pkt. 1 i 3) obsłudze, która je skanuje i przesyła do CZK m. Krakowa.
 7.  CZK Miasta Krakowa weryfikuje dane osób skierowanych na kwarantannę na podstawie w/w dokumentów (zgodnie z pkt. 1 i 3) przedstawionych przez osobę i skserowanych przez obsługę w Hotelu IBIS i przesłanych do CZK m. Krakowa.
 8. Po sprawdzeniu dokumentów, dyżurny CZK m. Krakowa podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu danej osoby do ośrodka kwarantanny zbiorowej. Informacje te przekazuje do obsługi ośrodka kwarantanny zbiorowej.
 9. Dyżurny CZK m. Krakowa, wpisuje dane osoby do rejestru i przesyła informację wraz z przedstawionymi dokumentami o przyjęciu danej osoby do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
 10. Pobyt w ośrodku kwarantanny jest bezpłatny – jeśli spełnione są w/w warunki. Rezerwacji miejsc nie prowadzi się.

UA

Попередня процедура прийому людей до колективного карантинного центру в Кракові.

 1. За адресою: вул. Armii Krajowej 11A знаходиться центр  колективного (інституційного) карантину для громадян Польщі, жителів Кракова та людей, що приїжджають з-за кордону (ЄС та країн, що не входять в Шенгенську зону) з адресою постійного або тимчасового проживання у місті Краків.

Повинні відповідати наступним критеріям:

 • постійна або тимчасова адреса реєстрації або діючий договір оренди квартири в місті Краків - необхідне підтвердження;
 • діючий договір  оренди квартири в місті Краків - необхідне підтвердження;
 • трудовий договір з роботодавцем, зареєстрованим у місті Краків - необхідне підтвердження;
 • паспорт, дозвіл на роботу, карта проживання або карта поляка, інформаційна картка, видана прикордонною службою при перетині польського кордону - необхідне підтвердження;
 • письмова заява про причину, через яку карантин неможливий за місцем проживання.
 1. Перетинаючи кордон Республіки Польща, ви повинні повідомити прикордонну службу про те, що карантин пройде в колективному карантинному центрі в Кракові, та вказати причину, через яку неможливо провести карантин за місцем проживання. Особа, яка перетинає кордон Республіки Польща, вносить ці дані в інформаційну картку та надає oрганaм Прикордонної Cлужби Республіки Польща.
 2. Особа, яка в’їжджає на територію Республіки Польща (перетинає зовнішній кордон ЄС), фотографує заповнену інформаційну картку або просить прикордонну службу поставити штамп у паспорті, що підтверджує перетин кордону Республіки Польща. Особа, яка в’їжджає на територію Республіки Польща (перетинає внутрішній кордон ЄС), фотографує квиток на проїзд організованим транспортом (повітряним, залізничним, автобусним тощо).
 3. Безпосередньо після перетину кордону Республіки Польща, необхіднo зв’язатися з Воєводским центром управління кризисними ситуаціями Малопольського Воєводського Управління (ВЦУКС МВУ) - тел.: + 48 12 392 13 00, з метою направлення на карантин в колективному карантинному центрі.
 4. Якщо ВЦУКС МВУ не має таких даних і не може оформити направлення, всю процедуру виконує чергова особа ЦУКС у Кракові. Черговий у ВЦУКС МВУ повідомляє особу, щоб вона безпосередньо зв’язалася з краківським містом CZK - тел. +48 12616 59 99.
 5. Черговий у місті Кракові інформує дану особу про порядок та умови, які повинні бути дотримані для прийому до колективного карантинного центру в Кракові. Черговий надає інформацію лише польською мовою, немає можливості надати інформацію іншими мовами. Людина повинна знати основи польської мови.
 6. Після прибуття до карантинного закладу особа повинна пред'явити всі необхідні документи (включені до пунктів 1 та 3) працівникам, які їх сканують та направляють у ЦУКС м. Кракова.
 7. ЦУКС міста Кракова перевіряє дані осіб, направлених на карантин, на підставі вищезазначених документів (відповідно до пунктів 1 і 3), поданих особою і скопійованих співробітниками готелю IBIS і відправлені у ЦУКС м. Кракова.
 8. Після перевірки документів черговий ЦУКС м. Кракова приймає рішення про прийом або не прийом людини в центр колективного карантину. Цю інформацію він передає в службу колективного карантину.
 9. Черговий ЦУКС м. Кракова, вносить дані людини до Реєстру та передає інформацію разом з представленими документами про прийом людини до відділу соціальної політики та охорони здоров'я Управління міста Кракова.
 10. Перебування в карантинному центрі безкоштовне - при дотриманні вищезгаданих умов. Бронювання місць
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-01-11
Data aktualizacji: 2021-01-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat