Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs dot. realizacji zadania publicznego pt. „Pakiet powitalny dla cudzoziemców”

Przygotowanie pakietu powitalnego, w minimum czterech językach tj. polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim, będącego wsparciem informacyjnym dla cudzoziemców - osób przyjeżdżającym do Krakowa z zamiarem zamieszkania, jest przedmiotem ogłoszonego konkursu ofert. Oferty można składać do 7 maja br. do godz. 12.00.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''

Pakiet powinien być przygotowany w formie pisemnej, w dwóch opcjach:

  • drukowanej – minimum po 200 sztuk w każdej z wersji językowych (można będzie przygotować jedną broszurę obejmującą wszystkie wersje językowe);
  • elektronicznej PDF wraz wersją edytowalną.

Odbiorcami pakietu mają być cudzoziemcy rozpoczynający swoje życie w Krakowie lub szukający informacji związanych z życiem w mieście i załatwianiem podstawowych spraw związanych z pobytem.

Przygotowany pakiet zostanie m.in. rozesłany elektronicznie do jednostek obsługujących cudzoziemców w Krakowie, firm zatrudniających Expatów lub organizacji zrzeszającej ww. firmy, organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców lub reprezentujących mniejszości narodowe i cudzoziemców w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 30 000 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty związane z konkursem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert!

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-04-05
Data aktualizacji: 2021-04-14
Powrót
Znajdź komunikat