Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Trwa konkurs ofert dot. zrealizowania kursu języka polskiego dla cudzoziemców

„Język polski jako obcy - wzmocnienie kompetencji językowych i komunikacyjnych cudzoziemców” - to tytuł zdania publicznego, będącego przedmiotem trwającego konkursu ofert dot. przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie. Termin składania ofert mija 18 czerwca o godz. 12.00.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Konkurs ma na celu wybór oferty dotyczącej przeprowadzenia kursu języka polskiego  oraz zajęć z komunikacji międzykulturowej dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie.

Zgodnie z określonymi warunkami realizacji zadania publicznego, oferent/oferenci zrealizują kurs języka polskiego dla cudzoziemców z uwzględnieniem następujących zasad:

 • przeprowadzenie testu kwalifikującego przed podziałem na grupy;
 • zostanie zastosowany podział na poziomy zaawansowania;
 • grupy będą maksymalnie liczyć 12 osób;
 • uczestnikami kursu będą osoby dorosłe (18 lat i więcej);
 • kurs będzie trwał minimum 60 godzin lekcyjnych (45 minut);
 • każdy z uczestników otrzyma podręcznik do nauki języka polskiego;
 • zostanie przeprowadzony pre-test  i post –test dla grup A2-C2 (z wyłączeniem A1);
 • po zakończeniu kursu należy przeprowadzić egzamin wewnętrzny i wydać certyfikat kończący kurs;
 • do oferty należy załączyć program do każdego poziomu nauki;
 • kurs zostanie przeprowadzony przez kadrę wykwalifikowanych lektorów - specjaliści uczący języka polskiego jako obcego;
 • w ramach projektu wprowadzone zostaną zajęcia wprowadzające dot. kultury i historii Krakowa/Polski oraz zajęcia informujące o sprawach, które można załatwić w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach  organizacyjnych.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 50 000 zł.

Termin realizacji zadania przypadać będzie na wybrany termin od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie wraz z dokumentacją konkursową, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-05-31
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót
Znajdź komunikat