Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Biuletyn podsumowujący konferencję ForUM: DE JURE!

Fundacja Ukraina, organizator spotkań osób i środowisk zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców pod nazwą "ForUM", zaprasza do lektury Biuletynu podsumowującego konferencję ForUM: DE JURE!

Fot. Fundacja Ukraina
Fundacja Ukraina

Fundacja Ukraina co roku organizuje spotkanie osób i środowisk zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców pod nazwa “ForUM”, które ma na celu wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów migrantów dotyczących ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, usprawnienia procesu legalizacji pobytu oraz zatrudnienia.

Tegoroczna odsłona “ForUM” odbyła się w dniu 18.03.2021 roku i miała charakter konferencji prawniczej w trybie online. W wydarzeniu wzięło udział 8 zaproszonych ekspertów oraz ponad 200 słuchaczy.

ForUM: DE JURE! składało się z trzech paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli prawnicy, naukowcy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz reprezentanci środowisk migranckich.

Pierwszy panel dotyczył prawa konstytucyjnego. W trakcie dyskusji ekspertów zostały podjęte zagadnienia dotyczące wagi prawa konstytucyjnego i praw podstawowych człowieka, ich znaczenia dla migrantów oraz pozycji państwa polskiego wobec edukacji prawnej i potrzeby edukacji cudzoziemców w tym zakresie.

Następna debata skupiła się wokół kwestii prawa pracy. W trakcie omawiania tego aspektu została poruszona problematyka dotycząca pracy przymusowej, łamania praw pracowniczych cudzoziemców oraz istniejących modeli ochrony praw pracowników zagranicznych.

Konferencję zamykał panel podejmujący zagadnienie prawa migracyjnego, gdzie zaproszeni prelegenci dyskutowali na temat zaangażowania państwa pochodzenia i państwa przyjmującego w proces zapewniania bezpieczeństwa imigrantowi. Ponadto debatowano nad kwestią wpływu długości procedury legalizacji pobytu na sytuację migracyjną.

Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zabrania głosu i uzupełnienia powstałej dyskusji o swoje uwagi w sekcji czatu grupowego oraz w trakcie działania grupowych pokoi dyskusyjnych między panelami. W ten sposób udało się skupić na realnie istniejących problemach dotyczących funkcjonowania cudzoziemców w środowisku lokalnym oraz wypracować rekomendacje, które mogą poprawić sytuację migrantów.

Zapraszamy do lektury Biuletynu podsumowującego konferencję ForUM: DE JURE!

/Źródło: Biuletyn - "O FORUM"/

 

Biuletynu podsumowujacego konferencje
ForUM: DE JURE!

 

 

pokaż metkę
Autor: Fundacja Ukraina
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-06-11
Data aktualizacji: 2021-06-11
Powrót
Znajdź komunikat