Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration [PL/UA/EN]

W październiku zakończył się cykl 4 warsztatów w realizowanym projekcie współfinansowanym ze środków miasta Krakowa pod nazwą: EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Warsztaty były wspaniałym połączeniem coachingu w duchu transformującej obecności i działań integracyjnych wspierających społeczność międzynarodową kobiet w Krakowie.

Głównym celem spotkań była integracja kobiet migrantek w celu minimalizowania poczucia izolacji i tworzenie przestrzeni do budowania głębszych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu swojego pochodzenia i związanym z tym postrzeganie świata własnego i otoczenia. To była także afirmacja kobiecości i wzmacnianie siebie i swojej roli w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Dzięki ćwiczeniom zaprezentowanym przez trenerki z Instytutu Transformującej Obecności uczestniczki miały możliwość spojrzenia w głąb siebie i na nowo odkrycia swojego  potencjału. Podczas warsztatów dominowało skupienie, uważność, świadomość i połączenie ze sobą i z kobietami z różnych kultur. Wiele narzędzi, które uczestniczki poznały podczas warsztatów, będą im służyć przez długi czas i zachęcać do odkrywania nowych zakamarków siebie, które są pełne siły, możliwości, wrażliwości i  kobiecej energii, która daje wspaniałą przestrzeń wzajemnej empatii, ciekawości, harmonii i więzi.

W warsztatach uczestniczyły kobiet z Indii, Ukrainy, Rosji, Meksyku, USA, Wielkiej Brytanii, Chile, Egiptu, Bułgarii, Francji, Polski. Było bardzo różnorodnie, a jednak uczestniczki odkryły ogrom podobieństw w swoich doświadczeniach, postrzeganiu kobiecości, ale też potencjale, który mówił o tym, że chcą być słyszane, ważne, doceniane, akceptowana i wzmacniane w swoim życiu prywatnym, społecznym i zawodowym.

Warsztaty dały piękną przestrzeń do poznania siebie i bezpiecznego połączenia z innymi kobietami, a to wszystko zaowocowało wspaniałym zakończeniem, podczas którego niektóre uczestniczki wystąpiły i podzieliły się swoimi osobistymi historiami, doświadczeniami i wiedzą dając pewność, że atmosfera, którą wspólnie stworzyły-cechowała bliskość, wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Pozwólcie, że przytoczymy parę opinii od uczestniczek po spotkaniu.

„Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować całemu zespołowi, za to, że udało się stworzyć tak bezpieczną i komfortową przestrzeń dla nas, kobiet – zwłaszcza, że tak mało jeszcze znamy ten kraj. W trakcie tych warsztatów można było się wiele nauczyć, co pomogło nam się rozwinąć i odkryć siebie.”

„Chętnie przychodziłabym na takie sesje samorozwojowe co drugi tydzień, aby być w zgodzie ze sobą i widzieć postępy. Doceniam bezpieczną i otwartą atmosferę takich spotkań i podoba mi się, jak budowało ją podejście coachingowe. Kiedy się wyprowadzę z Polski, ten projekt będzie jednym z pozytywnych wspomnień, które zabiorę ze sobą, ponieważ ma bardzo pozytywny wpływ na to, że jako zupełnie obca osoba w innym kraju mogę czuć się widziana, słyszana i wysłuchana. Dziękuję."

„Doceniam bycie częścią wydarzeń organizacji [One World – One heart]. Widzę jak to naprawdę pozwala ludziom wyrazić się i zintegrować, jak również odkryć swój potencjał i współpracować z innymi kobietami, aby stworzyć pozytywny wpływ w naszych społecznościach.”

„Kobiety migrantki muszą mieć dużo odwagi, aby wyjechać za granicę gdzie mówi się innym językiem. Musimy patrzeć w przyszłość, którą tworzymy dla naszych dzieci i myśleć o bliskich, którzy są daleko. Ta droga staje się łatwiejsza, kiedy znajdujemy empatyczne osoby chętne do rozwoju, dzielenia się i udzielania wsparcia. Możemy się wtedy poczuć wzmocnione we wspólnocie i sięgnąć po swoje miejsce w życiu.”

„Prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka przydarzyła mi się po przyjeździe do Krakowa”.

„Sesje były bardzo pomocne, aby móc się otworzyć, słuchać, uczyć się i dzielić doświadczeniami i opiniami; świetny czas ze wszystkimi kobietami, które przyszły i poświęciły swój czas na wzajemne wzmacnianie się!”

Biorąc pod uwagę opinie i potrzeby Fundacja One World - One Heart będzie starała pozyskać fundusze na kontynuację tej niewiarygodnie wartościowej podróży i takiej najważniejszej, bo w głąb siebie.


[UA] ЕКСПРЕСІЯ - МУЖНІСТЬ - ГОЛОС. Розширення можливостей та інтеграція жінок-мігрантів

У жовтні завершилася серія з 4 семінарів у рамках проекту, який співфінансував місто Краків під назвою: EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Семінар був чудовим поєднанням наставництва в дусі трансформаційної присутності та інтеграційної діяльності на підтримку міжнародної спільноти жінок у Кракові.

Головною метою зустрічей була інтеграція жінок-мігранток, щоб мінімізувати відчуття ізоляції та створити простір для побудови глибших стосунків, заснованих на взаємному розумінні свого походження та пов’язаному з цим сприйняття власного світу та оточення. Це також було підтвердженням жіночності та зміцненням себе та своєї ролі в особистому, суспільному та професійному житті.

Завдяки вправам, представленим тренерами з Інституту трансформації присутності, учасники мали змогу зазирнути всередину себе та заново відкрити свій потенціал. Під час семінарів переважали зосередженість, уважність, обізнаність та зв’язок одна з одною та з жінками з різних культур. Багато інструментів, які учасниці отримали під час майстер-класів, слугуватимуть їм ще довго та спонукатимуть відкривати нові куточки власного життя, які сповнені сил, можливостей, чуйності та жіночої енергії, що дає великий простір для взаємного співпереживання, допитливості, гармонії та зв'язку.

У семінарі взяли участь жінки з Індії, України, Росії, Мексики, США, Великої Британії, Чилі, Єгипту, Болгарії, Франції та Польщі. Це було дуже різноманітно, і все ж учасниці відкрили багато спільного у своєму досвіді, сприйнятті жіночності, а також потенціал, який говорить про те, що вони хочуть бути почутими, важливими, цінуваними, прийнятими та зміцненими у приватному, соціальному та професійному житті.

Семінари забезпечили прекрасний простір для знайомства та безпечного спілкування з іншими жінками, і все це призвело до чудового завершення, під час якого деякі учасниці виступили та поділилися своїми особистими історіями, досвідом та знаннями, переконавшись, що атмосфера, яку вони створили харектеризувалася  близькістю, взаєморозумінням і довірою.

Дозвольте, надамо вам кілька відгуків від учасників після зустрічі.

„Перш за все, я хотіла б подякувати всій команді за те, що нам вдалося створити такий безпечний і комфортний простір для нас, жінок, особливо тому, що ми так мало знаємо про цю країну. На цих майстер-класах можна було багато чому навчитися, що допомогло нам розвиватися та відкривати себе”.

„Мені б хотілося раз на тиждень приходити на такі сеанси саморозвитку, щоб бути в гармонії з собою і бачити прогрес. Я ціную безпечну та відкриту атмосферу таких зустрічей і мені подобається, як її побудував тренерський підхід. Коли я переїду з Польщі, цей проєкт буде одним із позитивних спогадів, які я візьму з собою, тому що він дуже позитивно вплине на той факт, що як абсолютно незнайомий в іншій країні я можу бути побачена, почута і вислухана. Дякую”.

„Я ціную бути частиною подій [One World - One Heart]. Я бачу, як це дійсно дозволяє людям виразити себе та інтегруватися, а також розкрити свій потенціал і працювати з іншими жінками, щоб створити позитивний вплив на наші спільноти”.

„Жінки-мігрантки повинні мати багато сміливості, щоб виїхати за кордон, де говорять іншою мовою. Ми повинні дивитися в майбутнє, яке створюємо для наших дітей, і думати про близьких, які далеко. Цей шлях стає легшим, коли ми знаходимо чуйних людей, готових розвиватися, ділитися та підтримувати. Тоді ми зможемо відчути себе зміцненими в суспільстві та досягти свого місця в житті”.

„Мабуть, найкраще, що трапилося зі мною після приїзду до Кракова”.

„Сесії були дуже корисними, щоб мати можливість відкритися, слухати, вчитися та ділитися досвідом і думками; чудово провели час з усіма жінками, які прийшли і знайшли час, щоб зміцнити одна одну!”.

Враховуючи думки та потреби, Фонд One World - One Heart намагатиметься зібрати кошти для продовження цієї неймовірно цінної та найважливішої подорожі, адже вона всередині неї самої.


[EN] EXPRESSION - COURAGE - VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration

October marked the end of a series of 4 workshops in the ongoing project co-financed by the City of Krakow called: EXPRESSION - COURAGE - VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. The workshops were a great combination of coaching in the spirit of Alan Seale’s transformational presence and integration activities supporting the international community of women in Krakow.

The main goal of the four Saturday meetings was to arrange a get together of migrant women to help them feel less isolated and create space for building deeper relationships based on mutual understanding of each other’s backgrounds and perceptions of their own life and the lives of those around them. These meetings were also held in affirmation of femininity and women’s role in personal, social and professional dimensions.

Through the exercises presented by the trainers from the Krakow based Institute of Transformational  Presence (https://www.transformujacaobecnosc.pl/), the participants had the opportunity to look deeper into their motivations and reconnect with their true potential. The workshops were full of focused, attentive awareness and building connections between women from different cultures. Many of the tools that they learned will serve them for a long time forward and encourage them to discover new resources, strength, sensitivity and feminine energy, sharing empathy, curiosity, harmony and opening space for future friendships.

The workshops were attended by women from India, Ukraine, Russia, Mexico, USA, UK, Chile, Egypt, Bulgaria, France and Poland. They were very diverse, helping the participants discover a great deal of shared experiences, also in their perceptions of femininity. They spoke words that needed to be heard - the important, appreciative words full of acceptance and empowerment for their personal, social and professional lives.

The workshops opened a wonderful perspective for “knowing yourself” while safely connecting with other women, which culminated in a wonderful ending, during which some participants stepped forward and shared their personal stories, experiences and knowledge that gave them confidence in the atmosphere of trust and support.

Let us quote some opinions the participants shared after the workshops.

“First of all I would like to say a big thank you to the entire team behind this for successfully creating such a safe and comfortable space for us women esp when so unfamiliarised in a new country. There is so much one learnt over the course of this workshop to help one grow and discover ourselves.”

“I would be happy to come for such self-development sessions every second week to stay in tune and see the progress. I appreciate the safe and open atmosphere of such meetings and I love how coaching approach worked for building it. When I move out, this project is one of the positive memories I will take with me, because it has very positive impact it has on complete stranger in different country to be seen, heard and listened to. Thank you”

“I appreciate being part of the organization's events. I see how this is really letting people express and integrate. As well, as discover the one's potential and cooperate with other women to create positive impact in our communities.”

“Migrant women need to have an extra courage to leave abroad with a different language. We have to look forward for the future of our offsprings and look for the beloveds who are far away. This path is easier when we find empathic people willing to grow, share and support. We can feel empowered in a community and go for the place we want to be in life.”

“Probably the best thing that happened to me after coming to Krakow.”

“The sessions were very helpful to help ourselves to open, listen, learn and share experiences and opinions; great time with all women that came and took time to empower each other!”

Taking into account this feedback and the needs expressed here, the One World - One Heart Foundation will seek to raise funds to continue this incredibly valuable journey – the journey within.

1 eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
2eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
3eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
4eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
5eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
6eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
7eev.jpg
Fundacja One World – One Heart zakończyła realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION – COURAGE – VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration. Nora Elizabeth Huerta Flores
1 eev.jpg
2eev.jpg
3eev.jpg
4eev.jpg
5eev.jpg
6eev.jpg
7eev.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-10-20
Data aktualizacji: 2022-10-21
Powrót
Znajdź