Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Let’s learn polish! – learning through play [UA/EN]

Podsumowanie projektu Fundacji Understanding: nauka polskiego poprzez gry i zabawy jako skuteczny środek przyswajania języka! Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kraków mogliśmy przygotować i przeprowadzić serię warsztatów językowych dla dzieci i dorosłych z rodzin uchodźczych i migranckich. 

Fot. Fundacja Understanding

W ramach projektu odbyły się 4 wydarzenia, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem: “Spotkanie integracyjne przy grach planszowych w języku polskim”, “Zajęcia ruchowo - językowe”, “Piknik z grami i zabawami w języku polskim” oraz  “Zajęcia muzyczne po polsku”.  Zajęcia prowadziła niezastąpiona i obdarzona charyzmą Marta Burza, nauczycielka posiadająca kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców. Do współpracy zaangażowaliśmy również migrantki. Warsztaty muzyczne zostały przeprowadzone przez polsko-meksykański duet akordeonowy - Natalię Siwak oraz Ines Daguerre. 

Priorytetem Fundacji Understanding  jest integracja i dotarcie do jak największej liczby rodzin potrzebujących wsparcia. Dlatego też staraliśmy się zachęcić jak najwięcej rodzin do uczestnictwa w wydarzeniach. Na warsztatach pojawiło się ponad 100 osób.  Przygotowane przez nas zajęcia obejmowały nie tylko naukę języka polskiego, ale również swego rodzaju terapię emocjonalną i społeczną,  które są tak bardzo potrzebne w budowaniu nowych relacji i odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości. Jak zawsze po zajęciach przeznaczyliśmy czas na poczęstunek i integrację. 


[UA] Підсумки проекту Фонду Understanding: вивчення польської мови через гру як ефективний засіб оволодіння мовою! 

Завдяки фінансовій підтримці міста Кракова ми змогли підготувати та провести серію мовних майстер-класів для дітей та дорослих з сімей біженців та мігрантів.

В рамках проекту було проведено 4 заходи, які викликали великий інтерес: "Інтеграційна зустріч за настільними іграми польською мовою", "Рухові та мовні заняття", "Пікнік з іграми та заняттями польською мовою" та "Музичні заняття польською мовою". Заняття проводила незамінна і харизматична Марта Буза, вчителька з багаторічним досвідом викладання польської мови для іноземців. Ми також залучили жінок-мігранток. Музичний воркшоп проводив польсько-мексиканський дует акордеоністів - Наталя Сивак та Інес Дагер. 

Пріоритетом Фонду "Порозуміння" є інтеграція та охоплення якомога більшої кількості сімей, які потребують підтримки. Тому ми намагалися заохотити якомога більше сімей до участі у заходах. На воркшопи прийшло понад 100 осіб. Підготовлені нами заходи включали в себе не тільки вивчення польської мови, але й своєрідну емоційну та соціальну терапію, яка так необхідна для побудови нових стосунків та пошуку себе в новій реальності. Як завжди, після занять ми виділили час для перекусу та інтеграції.


[EN] Understanding Foundation Project Summary: learning Polish through games as an effective means of language acquisition!

With the financial support of the City of Krakow, we were able to prepare and conduct a series of language workshops for children and adults from refugee and migrant families. 

As part of the project, there were 4 events that attracted a lot of interest: "An integration meeting with board games in Polish", "Movement and language activities", "Picnic with games and activities in Polish" and "Music activities in Polish".  The workshops were led by the irreplaceable and charismatic Marta Burza, a teacher with several years of experience in teaching Polish to foreigners. We also engaged migrant women to work with us. Music workshops were conducted by a Polish-Mexican accordion duo - Natalia Siwak and Ines Daguerre. 

The Foundation's priority is to integrate and reach as many families in need as possible. Therefore, we tried to encourage as many of them to participate in the events. In project events about 100 people took part. The classes we prepared included not only learning Polish language, but also kind of emotional and social therapy, which are so necessary in building new relationships and finding oneself in a new reality. As always, after the workshops we set aside time for refreshments and integration.

20230611_113753.jpg
Fundacja Understanding
20230611_114220.jpg
Fundacja Understanding
20230625_115021.jpg
Fundacja Understanding
20230625_131940.jpg
Fundacja Understanding
jeden.jpg
Fundacja Understanding
jeyzki.jpg
Fundacja Understanding
jeyzki4.jpg
Fundacja Understanding
jyzki2.jpg
Fundacja Understanding
polski4.jpg
Fundacja Understanding
siedem.jpg
Fundacja Understanding
20230611_113753.jpg
20230611_114220.jpg
20230625_115021.jpg
20230625_131940.jpg
jeden.jpg
jeyzki.jpg
jeyzki4.jpg
jyzki2.jpg
polski4.jpg
siedem.jpg
pokaż metkę
Autor: Fundacja Understanding
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-08-14
Data aktualizacji: 2023-08-14
Powrót
Znajdź