górne tło

Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM)

Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM) to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Krakowa i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest analizowanie procesów migracyjnych i przemian wielokulturowości w przestrzeni miejskiej.

W ramach projektu powstają szczegółowe raporty analizujące różne aspekty procesów migracyjnych w mieście oraz wywołanych przez te procesy transformacje społeczności miejskiej, zapoczątkowane zostały badania długookresowe imigrantów mieszkających w Krakowie, organizowane są regularne seminaria OWiM prezentujące wyniki działań projektu oraz zagadnienia pokrewne, integrowane są działania akademickie, miejskie i wojewódzkie mające na celu pełniejsze poznanie procesów migracyjnych i lepsze zarządzanie nimi.

OWiM to:

OWiM powstał w lipcu 2019 na bazie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Umiejscowiony jest w Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych UEK i realizowany we współpracy z badaczami z innych uczelni krakowskich.

Strona Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWiM)

Kontakt

Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Rakowicka 27/B259, 31-510 Kraków
Telefon: 12 293 53 04
E-mail: owim@uek.krakow.pl