górne tło

Zdobądź patronat!

Organizujesz ciekawe wydarzenie dla obcokrajowców czy mniejszości mieszających w mieście? Centrum Wielokulturowe w Krakowie może objąć je patronatem!

Przedsięwzięciami, które mogą zostać objęte patronatem są wszystkie wydarzenia, inicjatywy, akcje, eventy i inne, które poruszają temat wielokulturowości. W szczególności chcemy wspierać inicjatywy, które prowadzą do wzrostu zaangażowania obywatelskiego cudzoziemców mieszkających w Krakowie oraz integracji z mieszkańcami Krakowa. Ponadto zależy nam na tym aby promować wydarzenia wspierające cudzoziemców, mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Krakowie.

Co zrobić aby otrzymać patronat?

Organizacja / grupa nieformalna chcąca otrzymać patronat Centrum powinna zapoznać się z Regulaminem – tutaj, oraz złożyć wniosek zawierający informacje takie jak:

Wniosek powinien być przygotowany w języku polskim i angielskim (oraz rosyjskim i ukraińskim czy innym języku, jeśli wydarzenie będzie odbywać się w tym języku). Wnioski należy składać w formie e-maila przesłanego na adres centrum@open.krakow.pl