górne tło

Radni zdecydowali o końcu współpracy z Moskwą i Sankt Petersburgiem

2 marca, podczas sesji, Rada Miasta Krakowa uchwaliła rezolucję dotyczącą stanowczego sprzeciwu wobec aktu agresji Rosji w Ukrainie. Jednogłośnie zdecydowano również o zakończeniu współpracy Krakowa z rosyjskimi miastami partnerskimi – Moskwą i Sankt Petersburgiem.

Rada wyraża solidarność z narodem ukraińskim, a także stanowczy protest wobec działań destabilizacji pokoju w Europie przez władze Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta Władimira Putina.

Kategorycznie potępiając zbrojny akt agresji Rosji wobec Ukrainy, przyjęto uchwałę o zerwaniu relacji partnerskich z Moskwą i Sankt Petersburgiem. Należy podkreślić, że program współpracy między Moskwą i Krakowem zakończył się w 2013 roku i od tego czasu współpraca praktycznie nie istnieje. Z kolei bezterminowa umowa o partnerstwie Krakowa i Sankt Petersburga w ostatnich latach jest mało intensywna.