górne tło

Покази фільмів для великих і малих українською мовою [UA/PL]

цикл безкоштовних показів для наймолодших глядачів в україномовній версії.  Ми віримо, що кіно має силу змінювати світ, й реально допомогти, підбадьорити, полегшити спілкування та вибудувати  порозуміння у хвилини неспокою. / Cykl bezpłatnych seansów w języku ukraińskim.Wierzymy, że kinematografia ma moc, by zmieniać świat, a w momentach niepokoju realnie pomagać, dawać otuchę, ułatwiać rozmowę i budować porozumienie.

Bezpłatne bilety są dla dzieci oraz ich opiekunów. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, w przypadku większych grup, prosimy o bezpośredni kontakt z kinem.

Безкоштовні квитки для дітей та їх опікунів можна отримати в касах кінотеатрів.
Через обмежену кількість місць, у випадку великих груп, просимо сконтактуватися безпосередньо з кінотеатром.

Kino Studyjne Paradox
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
tel. 12 430 00 15 wew.213, e-mail: info@kinoparadox.pl

Детективне бюро Лессі та Майї. Перша таємниця / Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica

Перше завдання для детективного бюро Лессі та Майї! Перед початком важливого конкурсу у школі Валлебі зникає цінна нагорода. Чи дітям вдасться її віднайти?

Герої популярної серії фільмів отримують перше серйозне завдання. Конкурс Хаммарабі має шанс стати великою подією в школі Валлебі. Нагородою є старовинна книга, в котрій написано правила вирішення конфліктів. Перед самим початком конкурсу книга зникає за таємничих обставин. Без неї конкурс не може відбутись! Учні би даремно готувались, а окрім того, школа би втратила престиж. Лессі та Майя з самого початку беруть участь у справі, намагаючись знайти втарту. Енергійна та активна дівчинка є повною протидежністю сором’язливого Лессі. Чи діти розплутають клубок, дійшовши по нитці до кінця справи і як в розв’язуванні загадки їм допоможе білий голуб?


Pierwsze zlecenie dla Biura Detektywistycznego Lassego i Mai! Przed rozpoczęciem ważnego konkursu, w szkole w Valleby, znika cenna nagroda. Czy dzieciom uda się ją odnaleźć?

Bohaterowie popularnej serii filmów otrzymują pierwsze poważne zlecenie. Konkurs Hammarabi ma szansę stać się wielkim wydarzeniem w szkole w Valleby. Nagrodą jest starożytna księga, w której spisano zasady rozwiązywania sporów. Tuż przed rozpoczęciem konkursu książka znika w tajemniczych okolicznościach. Bez niej konkurs nie może się odbyć! Uczniowie szykowaliby się na próżno, a w dodatku szkoła straciłaby swój prestiż. Od początku zaangażowani w sprawę Lasse i Maia podejmują próbę odnalezienia zguby. Energiczna i przebojowa dziewczynka jest zupełnym przeciwieństwem nieśmiałego Lasse. Czy dzieci dojdą po nitce do kłębka do finału sprawy i jak w rozwiązaniu zagadki pomoże im biała gołębica?