górne tło

Statuetki Lajkonika dla Ambasadora Wielokulturowości rozdane

20 października podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021. W kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna” zostały wybrane: Fundacja Wolno Nam oraz Centrum Kultury Podgórza, natomiast w kategorii „osób indywidualnych”: Maria Wojtacha i Edyta Jaśkowiak.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości to konkurs organizowany przez Urząd Miasta Krakowa od 2019 r. Skierowany jest do osób oraz instytucji działających na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie. W tym roku po raz czwarty wyróżniono tych, których działalność wpisuje się w ideę konkursu.

Kandydatów do tytułu można było zgłaszać do 5 sierpnia. Tytuł przyznaje prezydent, na wniosek Kapituły Wielokulturowości, na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa oraz laureaci poprzednich edycji konkursu. Kapituła opiniuje kandydatury do tytułu, z uwzględnieniem okresu działalności prowadzonej na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie, różnorodności i innowacyjności inicjatyw oraz zakresu i efektów działań.

Konkurs wpisuje się w program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.

 

Laureaci tegorocznego konkursu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021:

W kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna”:

W kategorii „osoby indywidualne”:

Szklane statuetki kolorowego Lajkonika wręczył nagrodzonym zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.