górne tło

Fundacja Understanding podsumowuje projekt: Święta, które integrują! [EN/UA]

Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kraków, naszych fundacyjnych dziewczyn oraz wolontariuszy-migrantów mogliśmy przygotować Mikołajki i Kolację Wigilijną wraz z warsztatami dla rodzin uchodźczych, migranckich i polskich.

Miejscem realizacji wydarzeń była ukraińska restauracja Ciepło w Krakowie, założona przez Fundację Zero Camps, która od początku wojny zapewnia schronienie dla około 130 osób w swoich ośrodkach. Otworzyli ją z myślą o mieszkańcach prowadzonych przez nich hosteli, aby zapewnić im miejsca pracy i stworzyć przestrzeń do spotkań i promocji kultury ukraińskiej. Organizując wydarzenia w “Cieple”, chcieliśmy ich wesprzeć, pokazując, że w Krakowie jest miejsce stworzone i prowadzone przez uchodźców, w którym można się spotykać, organizować wydarzenia integracyjne a przy okazji spróbować przysmaków kuchni ukraińskiej.

MikołajkiW ramach projektu odbyły się 2 wydarzenia, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem: Mikołajki - Polish St Nicholas Day” oraz Kolacja Wigilijna  “Let’s celebrate Christmas Together!”. Priorytetem Fundacji jest integracja i dotarcie do jak największej liczby rodzin potrzebujących wsparcia. W związku z tym, staraliśmy się zachęcić jak najwięcej rodzin do uczestnictwa w wydarzeniach - uchodźców, migrantów i polskie rodziny. Liczba zainteresowanych przerosła nasze oczekiwania. Wszyscy chętni przybyli pomimo szalejącej śnieżycy. W wydarzeniach projektowych wzięło udział około 100 osób.

Obydwa wydarzenia okazały się strzałem w dziesiątkę. Było dużo pysznego jedzenia, przygotowanego z sercem przez dziewczyny z Ciepła. Warsztaty plastyczne i lepienia pierogów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych. Pobyt wszystkich uczestników umilały nasze wolontariuszki, które zagrały koncert świąteczny na akordeonach i szalony Mikołaj z Meksyku rozdający wszystkim dzieciom prezenty.

Fot. Dominika Stanek


EN

Christmas that integrates!

With the financial support of the City of Krakow, our foundation girls and migrant volunteers, we were able to prepare Saint Nicholas' Day and Christmas Eve supper, together with workshops for refugees, migrants and Polish families.

The venue for the events was the Ukrainian restaurant Ciepło in Krakow, founded by the Zero Camps Foundation, which has provided shelter for some 130 people in its centers since the beginning of the war. They opened it, having in mind the residents of the hostels they run, to provide them with jobs and create a space to meet and promote Ukrainian culture. By organizing events at the Ciepło, we wanted to support them by showing, that there is a place in Krakow created and run by refugees, where they can meet, organize integration events and at the same time taste the delicacies of Ukrainian cuisine.

MikołajkiThe project held 2 events that were very popular: "St. Nicholas' Day - Polish Mikołajki" and "Let's Celebrate Christmas Together!" Christmas Eve supper. The Foundation's priority is to integrate and reach as many families in need as possible. Therefore, we tried to encourage them, refugees, migrants and Polish families, to participate in the events. The number of interested parties exceeded our expectations. All willing to come did it despite the raging snowstorm. About 100 people took part in the project events.

Both events turned out to be a hit. There was plenty of delicious food, prepared with heart by the girls from Ciepło. Art and dumpling-making workshops were very popular among the little ones. The event was brightened by our volunteers, who played a Christmas concert on accordions and a crazy Santa Claus from Mexico who distributed gifts to all children.

Photo author Dominika Stanek


UA

Свята, які об'єднують!

Завдяки фінансовій підтримці міста Кракова, наших дівчат з фонду,а також  волонтерів-мігрантів ми змогли підготувати вечірку Діда Мороза і різдвяну вечерю з майстер-класами для біженців, мігрантів і польських сімей.

Місцем проведення заходів став український ресторан Ciepło у Кракові, заснований Фондом Zero Camps, який з початку війни надав притулок у своїх центрах близько 130 особам. Вони відкрили його з думкою про мешканців гуртожитків, якими керують, щоб забезпечити їх роботою та створити простір для зустрічей і популяризації української культури. Організовуючи заходи у "Ciepło", ми хочемо показати всім, що в Кракові є місце, створене для біженців, де вони можуть зустрічатися, організовувати інтеграційні заходи і, в той же час, куштувати смаколики української кухні.

MikołajkiВ рамках проекту було проведено 2 заходи, які користувалися великою популярністю: "День Святого Миколая - польський День Святого Миколая" та Святвечір "Святкуймо Різдво разом!". Пріоритетом Фонду є інтеграція та охоплення якомога більшої кількості сімей, які потребують підтримки. Тому ми намагалися заохотити до участі в заходах якомога більше сімей - біженців, мігрантів та польських родин. Кількість зацікавлених сторін перевищила наші очікування. Усі охочі прийшли, незважаючи на люту хуртовину. У заходах проекту взяли участь близько 100 осіб.

Обидва заходи пройшли з великим успіхом. Було багато смачної їжі,яку від душі приготували дівчата з ресторану Ciepło. Майстер-класи з малювання та ліплення вареників дуже сподобалися малечі. Перебування всіх учасників стало ще приємнішим завдяки нашим волонтерам, які зіграли різдвяний концерт на акордеонах, а також божевільному Дідy Морозy з Мексики, який роздавав подарунки всім дітям.

Fot. Magdalena Laprus