górne tło

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 - rezerwacja pomieszczeń

W ramach swej działalności w lokalizacji ul. Zabłocie 22, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia instytucjom realizującym zadania pożytku publicznego, organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i inicjatywom społecznym.

Lokalizacja dysponuje dziewięcioma pomieszczeniami wraz z wyposażeniem (rzutnik multimedialny wraz z laptopem oraz dostępem do sieci Internet).

Pomieszczenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, w tym: prowadzenie szkoleń, zebrań, konferencji, warsztatów i innych, na realizację projektów niekomercyjnych, służących krakowskim NGOs oraz mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Podmioty zainteresowane jednorazowym lub cyklicznym korzystaniem z pomieszczeń proszone są o zapoznanie się z regulaminem udostępniania pomieszczeń i harmonogramem dostępności pomieszczeń, który znajduje się w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (ulica Jana Dekerta 24, 30–703 Kraków) lub pod adresem ngo@um.krakow.pl i dokonania wstępnej rezerwacji pomieszczenia poprzez wypełnienie „Formularza rezerwacji pomieszczeń”.

ZOBACZ WIĘCEJ:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ
PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA W SIEDZIBIE
KLASTRA INNOWACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZABŁOCIE 20.22 (BUDYNEK B)