górne tło

PL/ENG/UA/RU Pierwsze spotkanie Partnerów Centrum Wielokulturowego w Krakowie za nami!

W środę 31 stycznia spotkaliśmy się w siedzibie Centrum by porozmawiać o planach, współpracach i nowych możliwościach, które daje nam przestrzeń na Zabłociu.

Jest nam niezmiernie miło, że pod przewodnictwem Fundacji Internationaler Bund Polska możemy kontynuować współpracę z dotychczasowymi Partnerami - Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz , Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć , Instytut Kultury Willa Decjusza a także Kraków Expats Directory. Witamy także na pokładzie nowych Partnerów - Caspar oraz Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych!

Nie możemy się doczekać wspólnych projektów 
 ENG

Our inaugural meeting with the Partners of the Multicultural Center in Krakow was a success!

On Wednesday, January 31st, we gathered at the Center's headquarters to discuss plans, collaborations, and new opportunities that the space in Zabłocie presents.

We are thrilled that, under the leadership of the Internationaler Bund Polska Foundation, we can continue our fruitful partnerships with our existing Partners - Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz , Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, as well as the Kraków Expats Directory. We also warmly welcome aboard our new Partners - Caspar and Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych!

We can't wait for our joint projects to unfold
 UA

Перша зустріч партнерів Мультикультурного Центру в Кракові завершилася!

У середу, 31 січня, ми зустрілися в приміщенні Центру, щоб обговорити плани, співпрацю та нові можливості, які пропонує простір на Заблотю.

Ми раді, що під керівництвом Фондy Internationaler Bund Polska можемо продовжити співпрацю з нашими постійними партнерами - Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza а також Kraków Expats Directory. А також раді привітати наших нових партнерів - Caspar та Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych!

З нетерпінням чекаємо на спільні проекти 
 RU

Первая встреча партнеров Мультикультурного Центра в Кракове завершилась!

В среду, 31 января, мы встретились в помещении Центра, чтобы обсудить планы, сотрудничество и новые возможности, которые предлагает пространство на Заблоче.

Мы рады, что под руководством Фонда Internationaler Bund Polska сможем продолжить сотрудничество с нашими постоянными партнерами - Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza а также Kraków Expats Directory. А также приветствуем наших новых партнеров - Caspar и Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych!

С нетерпением ждем совместных проектов