Punkt Informacyjny rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wspaniali cudzoziemcy - twarze wielokulturowego Krakowa. Spotkanie online [EN/UA/RU]

Zapraszamy na spotkanie online pod tytułem “Wspaniali Cudzoziemcy - twarze wielokulturowego Krakowa” z udziałem Davida McGirra (Kraków Expats oraz Kraków Expats Directory) oraz Jonathana Ornsteina (JCC Kraków).

Fot. Centrum Wielokulturowe / Punktu Informacyjny dla Cudzoziemców w Krakowie
Centrum Wielokulturowe / Punktu Informacyjny dla Cudzoziemców w Krakowie

Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu Wspaniali Cudzoziemcy, podczas którego będziemy prezentować Państwu osoby z doświadczeniem migracji oraz członków różnych mniejszości aktywnie działających na rzecz naszego miasta, prowadzących ciekawe inicjatywy i biznesy w Krakowie.

Podczas spotkania dowiedzą się Państwo jak działają inicjatywy Kraków Expats oraz Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, jak wygląda życie członków mniejszości i migrantów, którzy je prowadzą, co et inicjatywy oferują swoim sympatykom oraz jak można się włączyć w ich działalność, by w ten sposób odkrywać wielokulturową twarz naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej i będzie transmitowane na żywo na kanałach społecznościowych Centrum Wielokulturowego w Krakowie oraz poprzez wydarzenie na Facebooku [KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOŁĄCZYĆ >>].

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegóły znajdą Państwo również w opisie wydarzenia na Facebooku [TUTAJ >>].

Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z ofertą spotkań i szkoleń Centrum Wielokulturowego oraz Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Krakowie zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Jesteśmy dostępni dla Państwa:


ENG Fantastic Foreigners - The Faces of Multicultural Krakow: An Online Meeting

We invite you to an online meeting entitled "Fantastic Foreigners - The Faces of Multicultural Krakow". We are going to talk to two guests: David McGirr (Krakow Expats and Krakow Expats Directory) and Jonathan Ornstein (JCC Krakow).

This will be the first meeting in the Fantastic Foreigners series, during which we will present people who have experienced migration and members of various minorities actively working for our city by running interesting initiatives and businesses in Krakow.

During the meeting, you will learn about the Krakow Expats initiative and the Jewish Community Center in Krakow, what life is like for the minority members who run them, what they offer their supporters, and how you can get involved in their activities in order to discover the multicultural face of our city.

The meeting will be held online and will be broadcast live on the social media channels of the Multicultural Centre in Krakow as well as through the event on Facebook [CLICK HERE TO JOIN >>].

Participation in the meeting is free of charge. Details can also be found in the event description on Facebook [HERE >>].

If you would like to remain up to date with events organized by the Multicultural Centre in Krakow and the Information Point for Foreigners, we invite you to follow our social media pages:


UA

Чудові іноземці - обличчя полікультурного Кракова. Інтернет-зустріч

Ми запрошуємо вас на онлайн-зустріч під назвою "Чудові іноземці - обличчя мультикультурного Кракова" за участю Девіда Макгірра (Krakow Expats та Krakow Expats Directory) та Джонатана Орнштейна (JCC Краків).

Це буде перша зустріч із серії «Чудові іноземці», під час якої ми представлятимемо вам людей з досвідом міграції та представників різних меншин, які активно працюють на наше місто, проводять цікаві ініціативи та бізнес у Кракові.

Під час зустрічі ви дізнаєтесь, як працюють ініціативи Krakow Expats та Єврейського громадського центру в Кракові, як виглядає життя представників меншин та мігрантів, які їх очолюють, які ініціативи вони пропонують своїм прихильникам та як ви можете долучитися до їхніх діяльності, щоб відкрити мультикультурне обличчя нашого міста.

Зустріч відбудеться дистанційно та транслюватиметься у прямому ефірі на соціальних каналах Мультикультурного центру у Кракові та через подію у Facebook [КЛАЦНУТИ ТУТ, ЩОБ ПРИЄДНАТИСЯ >>].

Участь у заході безкоштовна. Подробиці також можна знайти в описі події на Facebook [ТУТ >>].

Якщо ви хочете бути в курсі пропозицій про зустрічі та тренінги Мультикультурного центру та Інформаційного пункту для іноземців у Кракові, ми запрошуємо вас стежити за нашими соціальними мережами. Ми доступні для вас:

у Facebook Мультикультурного центру в Кракові >>

на Facebook Інформаційного пункту для іноземців у Кракові >>

в Instagram Мультикультурного центру в Кракові >>

у Twitter мультикультурного центру в Кракові >>


RUS

Замечательные иностранцы - лица мультикультурного Кракова. Онлайн-встреча

Мы приглашаем вас на онлайн-встречу под названием «Замечательные иностранцы - лица мультикультурного Кракова» с участием Дэвида МакГирра (Krakow Expats и Krakow Expats Directory) и Джонатана Орнштейна (JCC Krakow).

Это будет первая встреча в серии «Замечательные иностранцы», во время которой мы представим вам людей с опытом миграции и представителей различных меньшинств, активно работающих на наш город, занимающихся интересными инициативами и бизнесом в Кракове.

Во время встречи вы узнаете, как работают инициативы краковских экспатов и Еврейского общинного центра в Кракове, как выглядит жизнь представителей меньшинств и мигрантов, которые их возглавляют, какие инициативы они предлагают и как вы можете принять участие в их работе, чтобы открыть для себя мультикультурное лицо нашего города.

Встреча будет проводиться удаленно и будет транслироваться в прямом эфире по социальным каналам Мультикультурного центра в Кракове и через мероприятие в Facebook [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ >>].

Участие в мероприятии бесплатное. Подробности также можно найти в описании мероприятия на Facebook [ЗДЕСЬ >>].

Если вы хотите быть в курсе встреч и обучения, предлагаемых Мультикультурным центром и Информационным центром для иностранцев в Кракове, мы приглашаем вас следить за нашими социальными сетями. Мы доступны для вас:

в Facebook Мультикультурного центра в Кракове >>

на Facebook Информационного пункта для иностранцев в Кракове >>

в Instagram Мультикультурного центра в Кракове >>

в Твиттере Мультикультурного центра в Кракове >>

pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe / Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Krakowie
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-04-07
Data aktualizacji: 2021-04-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat