Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zespół ds. Bazgrołów

Od wielu lat polskie miasta niszczone są bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści. Grupa Pogromców Bazgrołów stawia czoła barbarzyńcom, którzy zostawiają bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Pokrywamy „milczeniem farby” mowę nienawiści. Pogromcy Bazgrołów to nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich.

https://pogromcybazgrolow.com/

Celem Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni publicznej poprzez wywołanie społecznej „mody” na odpowiedzialność za najbliższe otoczenie.

Najważniejszym elementem akcji Pogromców Bazgrołów są organizowane pikniki sąsiedzkie, połączone z zamalowywaniem bazgrołów przez mieszkańców zaatakowanych sprejami budynków.

Pogromcy Bazgrołów zapraszają do współpracy wolontariuszy, harcerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, szkoły do wspólnego zamalowywania bohomazów. Współpracują też z artystami i studentami kierunków plastycznych przy tworzeniu murali.

Pogromcy Bazgrołów organizują też zbiórki farb, które zostają mieszkańcom po remontach. Farby te służą jako „plaster” dla „zranionych” sprejem elewacji.

Pogromcy Bazgrołów dążą także do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ścigania i karania sprawców miejskiego wandalizmu. W tym celu małopolscy politycy zostali zaproszeni do utworzenia koalicji na rzecz uzupełnienia i ujednolicenia przepisów prawa, co pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem dewastacji miast bohomazami.

Akcje Pogromców Bazgrołów są obserwowane i wspierane przez krakowskie i ogólnopolskie media. Akcja Pogromców Bazgrołów otrzymała od grupy PolskaPress statuetkę w kategorii „Patriotycznie zakręceni”. Akcja Pogromców Bazgrołów cieszy się rosnący zainteresowaniem i wsparciem krakowskiej społeczności.

Zarządzeniem nr 2328/2016 z dnia 07.09.2016 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. Jego skład zmieniony został zarządzeniem nr 3776/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2021 r.

Członkowie Zespołu:

Przewodniczący: Waldemar Domański – Biblioteka Polskiej Piosenki;

Zastępca Przewodniczącego: Radosław Gądek – Straż Miejska Miasta Krakowa;

Członkowie:

 1. Ireneusz Grymek – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie;
 2. Mariusz Kwiecień – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;
 3. Paweł Bystrowski – Zarząd Infrastruktury Sportowej;
 4. Małgorzata Wójcik – Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie;
 5. Piotr Jarzęcki – Komenda Miejska Policji w Krakowie;
 6. Tomasz Kopta – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie;
 7. Magdalena Dzikowicz – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie;
 8. Anna Domańska – Wydział Edukacji;
 9. Tomasz Kobylański – Wydział Edukacji;
 10. Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej;
 11. Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 12. Natalia Kotyza – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
 13. Maciej Grzyb – Wydział Komunikacji Społecznej;
 14. Barbara Miaśkiewicz – Straż Miejska Miasta Krakowa.

Adres e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com

 

logo Pogromcy Bazgrołów

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Danuta Czechmanowska
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2018-02-22
Data aktualizacji: 2022-01-12
Powrót