Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Otwarty Kraków - historia

Kraków zawdzięcza swoje niezwykle bogate dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, którzy urodzili się w Krakowie, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy. Obok wybitnych i niepospolitych jednostek, Kraków od zawsze przyciągał także zwykłych imigrantów, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, a równocześnie przyczyniali się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

 

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców w Polsce. Wg szacunków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego około 37 167cudzoziemców posiada aktualny dokument pobytowy wydany przez Urząd Wojewódzki (stan na luty 2019 r.), z czego można przyjąć, że około dwie trzecie zamieszkuje w Krakowie tzn. ok 24 800 osób. Ponadto do miasta przyjeżdża co roku ponad 2 mln cudzoziemców. Miasto stanowi zarówno ważny ośrodek uniwersytecki i turystyczny jak i biznesowy, co sprawia, że w mieście przebywają cudzoziemcy o różnym pochodzeniu, wieku, statusie materialnym i sytuacji. w tym osoby narażone na dyskryminację.

Historia Programu Otwarty Kraków

W sierpniu 2012 r. pomiędzy Wydziałem Spraw Społecznych i Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL podpisano porozumienie, którego celem było wsparcie procesu wdrażania działań opisanych w „Projekcie Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta – propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012-2016)". Umowa partnerska określa zakres współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Stowarzyszeniem w ramach projektu pn. "Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii", realizowanego w oparciu o fundusze Fundacji im. Stefana Batorego.

W ramach realizacji wspólnych działań na rzecz walki z rasizmem i ksenofobią powołano Zarządzeniem nr 551/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2013 r. Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. W skład zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych. Zespół pracował pod przewodnictwem Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Pani Magdaleny Sroki od kwietnia do grudnia 2013 roku.

W roku 2014 konsultowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miast z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

W styczniu 2015 roku Wydział Spraw Społecznych zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa". Po zaprezentowaniu projektu w Komisji ds. Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa, dokument został uzupełniony o nową diagnozę oraz dokonano korekty treści programu, zmieniając pewne jego elementy, szczególną uwagę skierowano na uwypuklenie korzyści jakie płyną z różnorodności i wielokulturowości miasta.

We wrześniu 2016 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Otwarty Kraków.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2018-02-21
Data aktualizacji: 2021-01-08
Powrót