Pakiet powitalny dla cudzoziemców

powitanie

Witaj w Polsce - Informator dla cudzoziemców

Broszura zawiera informacje m.in. na temat zasad korzystania ze służby zdrowia i edukacji, możliwości uzyskiwania świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, zasad wykonywania pracy, sposobu postępowania w przypadkach pokrzywdzenia przestępstwem oraz wynajmu mieszkań i uzyskiwania prawa jazdy. Znalazły się w niej także przydatne adresy urzędów i organizacji w Krakowie świadczących cudzoziemcom pomoc, w tym bezpłatną pomoc prawną. Dokument został opracowany przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w ramach zadania finansowanego przez Urząd Miasta Krakowa.

WELCOME TO POLAND

info package for foreigners living in Krakow

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПОЛЬЩІ

інформаційний пакет для іноземців, які проживають у Кракові


Nowi Krakowianie poznają swoje miasto

Projekt był skierowany dla nowo przybyłych do Krakowa studentów z Ukrainy i Białorusi. Głównym jego celem była integracja, a także wsparcie i pomoc studentom przyjeżdżającym ze Wschodu na studia wyższe do Krakowa. W ramach projektu powstała publikacja, którą prezentujemy poniżej.

NOWI KRAKOWIANIE POZNAJĄ SWOJE MIASTO Tutorial po studenckim życiu w Krakowie

НОВІ МЕШКАНЦІ КРАКОВА ПІЗНАЮТЬ СВОЄ МІСТО Провідник по студентському життю в Краков


Informator Krakowskiego Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, wydanie II

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków