Zespół ds. Bazgrołów

Od wielu lat polskie miasta niszczone są bazgrołami, wulgarnymi napisami i rysunkami, mową nienawiści. Grupa Pogromców Bazgrołów stawia czoła barbarzyńcom, którzy zostawiają bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Pokrywamy „milczeniem farby” mowę nienawiści. Pogromcy Bazgrołów to nieformalna koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników i pracowników instytucji miejskich.

Zespół ds. Bazgrołów
Fot. https://pogromcybazgrolow.com/

Celem Pogromców Bazgrołów jest ograniczenie groźnego i szkodliwego zjawiska dewastowania przestrzeni publicznej poprzez wywołanie społecznej „mody” na odpowiedzialność za najbliższe otoczenie.

Najważniejszym elementem akcji Pogromców Bazgrołów są organizowane pikniki sąsiedzkie, połączone z zamalowywaniem bazgrołów przez mieszkańców zaatakowanych sprejami budynków.

Pogromcy Bazgrołów zapraszają do współpracy wolontariuszy, harcerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, szkoły do wspólnego zamalowywania bohomazów. Współpracują też z artystami i studentami kierunków plastycznych przy tworzeniu murali.

Pogromcy Bazgrołów organizują też zbiórki farb, które zostają mieszkańcom po remontach. Farby te służą jako „plaster” dla „zranionych” sprejem elewacji.

Pogromcy Bazgrołów dążą także do wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie ścigania i karania sprawców miejskiego wandalizmu. W tym celu małopolscy politycy zostali zaproszeni do utworzenia koalicji na rzecz uzupełnienia i ujednolicenia przepisów prawa, co pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem dewastacji miast bohomazami.

Akcje Pogromców Bazgrołów są obserwowane i wspierane przez krakowskie i ogólnopolskie media. Akcja Pogromców Bazgrołów otrzymała od grupy PolskaPress statuetkę w kategorii „Patriotycznie zakręceni”. Akcja Pogromców Bazgrołów cieszy się rosnący zainteresowaniem i wsparciem krakowskiej społeczności.

Zarządzeniem nr 2328/2016 z dnia 07.09.2016 r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie

Członkowie Zespołu:

Przewodniczący: Waldemar Domański – Biblioteka Polskiej Piosenki,

Zastępca Przewodniczącego: Radosław Gądek – Straż Miejska Miasta Krakowa,

Członkowie:

 1. Grzegorz Dyrkacz - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie,
 2. Grzegorz Grzybek - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 3. Adam Cebula - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
 4. Artur Farat - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
 5. Anna Czajczyk - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
 6. Ewa Kurdziel – Zarząd Infrastruktury Sportowej,
 7. Anna Dunajska - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie,
 8. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,
 9. Elżbieta Wyszyńska – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 10. Edyta Wójcik – Wydział Mieszkalnictwa UMK,
 11. Paweł Maciejowski – Komenda Miejska Policji w Krakowie,
 12. Piotr Rusowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK,
 13. Teresa Franczak – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie,
 14. Magdalena Furdzik - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,
 15. Janusz Kapusta – Wydział Edukacji  UMK,
 16. Krystyna Łaciak – Społeczny Komitet Odnowy Zabytków,
 17. Magdalena Doksa-Tverberg – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Adres e-mail: PogromcyBazgrolow@gmail.com

 

 

 

logo Pogromcy Bazgrołów

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków