Projekty realizowane w ramach tzw. „małych grantów”

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez organizacje pozarządowe w ramach programu „Otwarty Kraków”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Otwarty_krakow_baner_750x200 (002)

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków