Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zespół Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji

Stały Zespół UMP ds. Migracji i Integracji powołano w związku z deklaracją o współdziałaniu w dziedzinie migracji, podpisaną przez 11 prezydentów miast Unii Metropolii Polskich podczas konferencji „Miasta Integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo”, która odbyła się 29-30 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Jednym z sygnatariuszy deklaracji był Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

 

W deklaracji zapisano m.in: Samorządy deklarują wolę do opracowania i wdrożenia lokalnych planów działania w zakresie integracji imigrantów, których celem jest budowa podstawowych standardów w obszarach edukacji, zatrudnienia, bezpieczeństwa, kultury, pomocy społecznej i zdrowia. (…)

Pierwsze, robocze spotkanie Zespołu odbyło się 6 czerwca 2017r. w Warszawie. Każde posiedzenie Zespołu wspierane jest wiedzą specjalistyczną dwóch organizacji: Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR Polska).

W 2019 roku Zespół UMP ds. Migracji i Integracji obradował 2 razy z czynnym udziałem Urzędu Miasta Krakowa, reprezentowanego przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych.

Posiedzenie Zespołu w Lublinie 12-13 czerwca 2019 r.

Temat przewodni: Program Miasta Międzykulturowe (ICC) wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej. Spotkanie z Ireną Guidikovą szefową działu programów integracji i przeciwdziałania dyskryminacji w Radzie Europy. Projekt Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością. Lublin4All.

Przedstawiciele Zespołu - w ramach wizyty w Lublinie - uczestniczyli w spotkaniu z Ireną Guidikovą szefową działu programów integracji i przeciwdziałania dyskryminacji w Radzie Europy, inicjatorką programu Miast Międzykulturowych (ICC) - wspólnego przedsięwzięcia Rady Europy i Komisji Europejskiej. Kontynuacją tego spotkania było zaproszenie skierowane do miast UMP do udziału w programie ICC a sam udział rekomendowany przez prezydenta Lublina (dotychczas jedynego polskiego miasta w programie). Ostatecznie rekomendacje rozszerzył i przekazał pozostałym prezydentom Zarząd UMP. Rozpoczęto przygotowania do wstąpienia do międzynarodowej sieci Miast Międzykulturowych.

Posiedzenie Zespołu w Poznaniu 29-30 października 2019 r.

Temat przewodni: projekty i działania miast na rzecz integracji cudzoziemców. doświadczenia miast uczestniczących w projekcie ADMin4ALL "Supporting Social Inclusion of Vulnerable Migrants in Europe" Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Migrant Info Point w Poznaniu oraz projekt AKTYWATOR WLKP z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) - lider IOM.


Deklaracja prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji

Deklaracja ws. migracji

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-04-23
Data aktualizacji: 2020-04-23
Powrót