Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” - I edycja

25 czerwca 2019 r. tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości zostały uhonorowane osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Dominika Jaśkowca, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Konkurs „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” - I edycja
Fot. materiały prasowe

Pierwsza Gala wręczenia 4 tytułów „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości A.D. 2018” wraz ze szklaną statuetką Lajkonika odbyła się w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca 15.

Jak podkreśla prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, krakowska historia ukazuje od wieków Kraków jako miasto otwarte i przyjazne, które zawdzięcza swoje dziedzictwo kulturowe nie tylko rdzennym mieszkańcom, ale również tym przyjezdnym z kraju i zagranicy. Obok wybitnych i niepospolitych jednostek, Kraków od zawsze przyciągał także zwykłych imigrantów, którzy wnosili do tkanki miasta różnorodne wpływy kulturowe, a równocześnie przyczyniali się do jego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Kraków do dziś zachował tradycje miasta wielokulturowego, którego historia związana jest z obecnością Żydów, Niemców czy Ormian. – Nowe czasy stawiają nowe wyzwania, dlatego tym bardziej cieszy mnie nagroda, która docenia osoby i podmioty zaangażowane w dialog międzykulturowy – zaznaczył prezydent Jacek Majchrowski.

Nagroda wpisuje się w realizowany w Krakowie od 2016 roku - obecnie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, a w szczególności Referat ds. wielokulturowości i projektów społecznych - Program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

W dniu 23 maja 2019 roku Kapituła podczas spotkania Członków, zgodnie z regulaminem prac przyjętym na posiedzeniu, określiła liczbę przyznanych tytułów, tj.

 • w kategorii A – organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, grupy nieformalne: 2 tytuły
 • w kategorii B - osoby indywidualne: 2 tytuły.

Kapituła zaakceptowała również wzór wyróżnienia proponując symbol Lajkonika - znak graficzny konkursu w formie szklanej lub ceramicznej statuetki.

Kapituła Wielokulturowości przy wyborze kandydatur do tytułu uwzględniła w szczególności:

 1. okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie,
 2. efekty i zakres działań,
 3. działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe,
 4. różnorodność podejmowanych działań.

Pierwszymi Krakowskimi Ambasadorami Wielokulturowości zostali:

PODMIOTY:

 1. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL – wyróżnienie odebrali dr Jakub Kościółek - prezes, dr Adam Bulandra - wiceprezes
 2. Fundacja Diversity Hub – wyróżnienie odebrali dr Anna Zaroda – Dąbrowska - prezes, dr Tomasz Dąbrowski – wiceprezes.

OSOBY INDYWIDUALNE:

 1. Olha Menko
 2. Urszula Majcher – Legawiec

Laureatom składamy serdeczne gratulacje i prezentujemy ich dokonania:

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Od 9 lat aktywnie działa w Krakowie, jest pierwszą organizacją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa wielokulturowego.

Stowarzyszenie opracowało diagnozę potrzeb cudzoziemców w Krakowie oraz przygotowało instytucje publiczne i samorządowe świadczące cudzoziemcom pomoc do ich przyjmowania.

Od 2012 roku organizuje Festiwal Wielokulturowym Interkulturalia, pozwalający społeczeństwu w sposób ciekawy i współuczestniczący poznać różnorodność kultur europejskich i pozaeuropejskich.

Dzięki działalności międzysektorowej Stowarzyszenia z różnymi instytucjami publicznymi i samorządowymi powstała miejska strategia integracyjna, której zwieńczeniem było opracowanie i przyjęcie Programu “Otwarty Kraków”.

Dzięki raportowi, który powstał, na dworcach kolejowych i autobusowych, a także w miejskiej komunikacji pojawiły się wielojęzyczne komunikaty i oznaczenia.

Organizacja dzięki realizowanym projektom międzynarodowym zebrała najlepsze praktyki w zakresie działań samorządu na polu polityki integracyjnej czy różnorodnościowej.

Fundacja Diversity Hub

Jedna z najważniejszych w Polsce organizacji, powstała w 2015 roku, pracuje z 200 korporacjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi , Urzędem Miasta Krakowa. zajmuje się różnorodnością w środowisku pracy, realizuje misję zmieniania biznesu na lepsze poprzez różnorodność i inkluzję – wywiera wpływ na zmianę społeczną.

 • Organizuje konferencje, debaty, sesje, dni różnorodności, szkolenia, warsztaty, webinaria, bezpośrednie doradztwo i interwencje itp.
 • Stworzyła platformę wymiany wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami.

Olha Menko

Od 2017 roku zajmuje się działalnością na rzecz dialogu międzykulturowego. Stworzyła Klub Debat, w ramach którego są prowadzone spotkania dyskusyjne na tematy społeczne. W debatach wzięło udział dotychczas ok. 70 osób.

Od 2018 roku pracuje na stanowisku redaktorki naczelnej portalu informacyjnego dla Ukraińców. Na stronach portalu publikuje informacje niezbędne do funkcjonowania obcokrajowców w Polsce. W ramach działalności portalu była współorganizatorką wydarzeń wielokulturowych, takich jak ArtPicnik i pokazy filmowe.

Urszula Majcher – Legawiec

Od kilku lat działa w Krakowie na rzecz wielokulturowego społeczeństwa jako prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego. Szczególnym polem działania Fundacji jest edukacja szkolna, szkolenie kadry pedagogicznej, przygotowywanie materiałów dydaktycznych.

Od 2018 roku pełni funkcję doradcy metodycznego ds. wielokulturowości i pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, wspiera rodziców i uczniów.

Realizuje wyzwania łączące kompetencje wielu środowisk: szkolnego, akademickiego, ngo i wydawnictw publikujących materiały do nauczania j. polskiego jako obcego.

Od 2017 roku pracuje społecznie w Zespole Interdyscyplinarnym ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

Organizuje lub współorganizuje konferencje poświęcone problematyce wielokulturowości w polskiej szkole i edukacji ucznia z doświadczeniem migracji.

Od kilku lat organizuje szkolenia i warsztaty kompetencji dla nauczycieli z całej Polski – efektem jest kilkadziesiąt szkoleń, kilkuset przeszkolonych nauczycieli.

Od 2016 roku organizuje gry miejskie wspierające proces integracji dla krakowian oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie – III gry, działanie skuteczne i innowacyjne.

Gratulacje należą się również pozostałym osobom i podmiotom zgłoszonym do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018.

Ze strony mieszkańców Krakowa, którzy zgłosili ich kandydatury jest to niewątpliwy wyraz uznania dla ich pracy na rzecz wielokulturowej wspólnoty wartości i celów.

Zaangażowanie osób i podmiotów wymienionych poniżej na rzecz integracji lokalnej społeczności czerpiącej potencjał rozwojowy z różnorodności obyczajów, doświadczeń i perspektyw zasługuje na podziękowanie.

Osoby Indywidualne

LP

ZGŁOSZONY KANDYDAT

ZGŁASZAJĄCY

1.

Olha Menko

Rafał Grabowski

2.

Borysław Czarakcziew

Martyna Nowakowska

3.

Urszula Majcher Legawiec

Wojciech Szydłowski

4.

Aliaksandr Turevich

Paulina Turevich

5.

Anna Wilczyńska

Katarzyna Przybysławska

6.

Joanna Talewicz - Kwiatkowska

Małgorzata Kubica - Hodura

7.

Karina Olesiak

Joanna Komoniewska

8.

Adam Bulandra

Jakub Kościółek

9.

Ernesto Bumba

Hanna Przegon

10.

Katarzyna Rajska - Szamraj

Liliia Andreiera

11.

Rafał Grabowski

Anna Lichnerowicz

12.

Jacek Zadora

 

13.

Dorota Bełtkiewicz

Weronika Król - Gierat, Brygida Klimas, Elżbieta Kurowska - Tabor, Rafał Salawa, Renata Kubala - Grabarz

14.

Katarzyna Ostręga

Arkadiusz Nowak

15.

Ignat Timer

Ignat Timer

 

Podmioty

LP

ZGŁOSZONY PODMIOT

ZGŁASZAJĄCY

1.

Shell Business Operations Kraków

Urszula Zarzycka

2.

Komitet Obrony Demokracji Region Małopolskie

Stanisław Abram

3.

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Jakub Kościółek

4.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Feng Shui Polska

Rafał Czuk

5.

LOKKAL magazine

Kateryna Furina

6.

Klub Kultury Przegorzały filia C.K. Dworek Białoprądnicki

Alicja Rożnowska - Szpot

7.

Fundacja Understanding

Aleksandra Mykowska

8.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Krakowie

Rafał Grabowski

9.

ACCENT SCHOOL OF POLISH Katarzyna Roś

Joanna Hajdas

10.

Fundacja Widowisk Masowych

Nadia Moroz - Olshanska

11.

Fundacja "One World One Heart"

Rafał Grabowski

12.

Małgorzata Waliszko "Dialog"

Anna Wilczyńska

13.

Rethinking Refugees - Knowledge and Action

Eva Knuth

14.

Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej "U-Work"

Olha Menko

15.

Kolegium Europejskie - Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krakowie

Jakub Markowski

16.

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima

Joanna Wołek

17.

Zespół projektowy "The University of Agriculture - open space for you"

Andrzej Lepiarczyk

18.

Fundacja Diversity Hub

Tomasz Dąbrowski

19.

Poznajemy Świat Magdalena Moll - Musiał, Marcin Musiał s.c.

Anna Grabowska

20.

Islamista Blog - Anna i Karol Wilczyńscy

Fundacja Internationaler Bund Polska

21.

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja

Wojciech Szydłowski

22.

Collaborate, Krakow

David McGirr

23.

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków

Kamil Bąbel

24.

ASPIRE Stowarzyszenie It I Business Process Services

Piotr Wieczorek

25.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Żaneta Kubic

26.

Fundacja Jewish Community Centre - Centrum Społeczności Żydowskiej - JCC Krakow

Artur Brożek

Doceniamy starania wszystkich nominowanych do tytułu, a w szczególności Laureatów i pragniemy wyrazić głęboki podziw i szacunek.  Życzymy wytrwałości w realizacji codziennych wyzwać i inicjatyw podejmowanych na rzecz naszego Miasta oraz sukcesów w życiu osobistym.

W trakcie uroczystej Gali finału I edycji konkursu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” można było także posłuchać barda Francois Martineau wraz z zespołem oraz skosztować specjałów kuchni z wielu zakątków świata. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Gali.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków