Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nasi partnerzy o projekcie MURAL – Holandia

W ciągu ostatniego roku ECHO połączyło siły z British Council w ramach projektu MURAL, ułatwiając różne spotkania społeczności w Holandii przy użyciu modelu aktywnego obywatela. Studenci, młodzi i starsi specjaliści, którzy chcą wprowadzać zmiany w swoich społecznościach, zebrali się, aby omówić ramy i narzędzia, które można wykorzystać w ich własnym kontekście.

MURAL 2019 GETTING COMFORTABLE WITH THE UNCOMFORTABLE- A SHORT RECAP BY ECHO

Wspólnie opracowaliśmy pomysły na przejście od zmiany indywidualnej do zmiany instytucjonalnej w wymiarze rasowym i etnicznym, narracji dotyczącej uchodźców i równości LGBTQIA +. Ponadto ECHO było w stanie dzielić się wiedzą za pośrednictwem uczestników i omawiać te tematy w kontekście europejskim między Wielką Brytanią, Polską, Portugalią, Grecją, Niemcami i Holandią.

Spotkaliśmy tylu wspaniałych studentów i specjalistów, którzy założyli własne działania społeczne w swoich instytucjach i społecznościach i stworzyli razem cenną sieć na przyszłość!

Specjalne podziękowania należą się British Council i wszystkim organizacjom partnerskim, które organizowały sesje w swoich krajach!


ENG

Over the past year ECHO teamed up with the British Council for the MURAL project facilitating different community meet- ups in the Netherlands using the active citizen model. Students, young and senior professionals, who are eager to create change within their communities came together to discuss frameworks and tools that can be used in their own contexts.

Together, we developed ideas on how to shift from individual change to institutional change on the dimensions of race and ethnicity, refugee narratives, and LGBTQIA+ equality. In addition ECHO has been able to share knowledge through participants and discuss these topics in a European context between the UK, Poland, Portugal, Greece, Germany, and the Netherlands.

We have met so many wonderful students and professionals who established their own social actions within their institutions and communities and created together a valuable network for the future!

Special thanks goes out to the British Council and all the partner organizations that hosted sessions in their home countries!

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-01-20
Data aktualizacji: 2020-01-20
Powrót