Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - kandydatury w kategorii: organizacja pozarządowa

OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Fundacja Internationaler Bund Polska
Od roku 2004 Fundacja działa w obszarze wielokulturowości, na rzecz mniejszości narodowych i języka regionalnego jak również integracji uchodźców, włączania osób wykluczonych. Koordynuje działania w ramach wolontariatu europejskiego, obecnie Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest ubiegłorocznym laureatem w konkursie Lidera Innowacji Społecznej, członkini Fundacji posiada tytuł Lidera Edukacji Wielokulturowej. Adresatami działań Fundacji są uczestnicy szkoleń i warsztatów z wolontariuszami zagranicznymi oraz z wielokulturowości, uczestnicy projektów zagranicznych mobilności zawodowych, również z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Fundacja One World – One Heart
Fundacja działa od roku, realizuje działania na rzecz kobiet migrantek mające pomóc w zintegrowaniu ich ze środowiskiem lokalnym oraz ich rodziny w adaptacji w nowym kraju.

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraiskiej „U-Work”
Od 2016 roku Fundacja realizuje potrzeby obcokrajowców w Polsce poprzez zaangażowanie m.in. w sprawy formalne załatwiane w GUP, ZUS, innych urzędach przez nowo przybyłych mieszkańców Krakowa, głównie Ukraińców. Fundacja aktualnie razem z Gminą realizuje zadanie publiczne pn. Punkt informacyjny dla obcokrajowców w ramach którego udziela informacji, porad oraz organizuje warsztaty i spotkania tematyczne. Świadczy również porady psychologiczne. Adresatami działań Fundacji są głównie beneficjenci punktu informacyjnego.

Fundacja Widowisk Masowych
Od 2014 roku Fundacja jest organizatorem działalności artystycznej promującej ukraińską twórczość.
Ważnym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego Wschód - Zachód oraz Festiwal twórczości dziecięcej Wawelskie Skarby w Krakowie. Z inicjatywy członków Fundacji w Krakowie powstał ośrodek ukraiński. Adresatami działań fundacji są jej beneficjenci, uczestnicy projektów, widzowie.

Fundacja ZUSTRICZ
Od 2016 roku Fundacja prowadzi działalność ukierunkowaną na zacieśnienie współpracy polsko - ukraińskiej, przełamywanie barier i stereotypów, budowanie demokratycznych społeczeństw. Fundacja realizuje projekty mające na celu podtrzymanie tożsamości narodowej Ukraińców. Adresatami działań fundacji są jej beneficjenci, uczestnicy warsztatów i projektów.

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM
Od 2001 roku Stowarzyszenie organizuje szkolenia, seminaria, konferencje, wymiany międzynarodowe, Wolontariat Europejski. Szerzy w ten sposób ideę migracji bez względu na status społeczny beneficjentów. Adresatami działań Stowarzyszenia są uczestnicy wolontariatu europejskiego, migranci.

Klub Sportowy Dragoons
Od 2015 roku Klub piłkarski poprzez sport pomaga w integracji cudzoziemcom m.in. z Brazylii, Holandii, Indii, Zimbabwe, itd. obecnie jest w nim 20 narodowości. Gracze pracują i studiują w Krakowie. Uczestniczą w rozgrywkach ligowych klasy B w Krakowie wraz z 12 innymi polskimi drużynami. Poprzez sport zawodnicy w swoim gronie uczą się akceptacji innych kultur i nowych tradycji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2020-05-05
Data aktualizacji: 2020-06-25
Powrót