Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - kandydatury w kategorii: instytucja

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - kandydatury w kategorii: instytucja
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Żydowskie Muzeum Galicja
Od 2004 roku Muzeum oferuje stałą wystawę oraz wystawy gościnne jak również działalność badawczą i  wydawniczą. W swojej ofercie organizuje również warsztaty edukacyjne i antydyskryminacyjne. Organizuje wymianę młodzieży z Izraelem. Organizuje spotkania ze świadkami Polakami, Żydami, Romami.

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr. H. Jordana w Krakowie
Od roku 2017 szkoła jest wielokulturowa z oddziałem przygotowawczym, docenia się w niej różnorodność w związku z tym zostało przyjętych 30 obcokrajowców. W szkole pracuje z uczniami imigrantami asystent międzykulturowy. Adresatami działań szkoły są uczniowie z doświadczeniem migracji, uczestnicy programu Erasmus+, wolontariusze obcokrajowcy, uczestnicy projektu badawczego Horizon 2020, uczestnicy pikników wielokulturowych.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
Od 2012 roku Poradnia sięga po rozwiązania pionierskie w udzielanej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Po pomoc zgłaszają się m. in. dzieci z trudnościami adaptacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych lub zmiany środowiska edukacyjnego, które wcześniej kształciły się za granicą. Adresatami działań Poradni są nie tylko uczniowie ale również kadra pedagogiczna i kierownicza krakowskich szkół.

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie
Bursa od kilku lat przyjmuje uczniów cudzoziemskich, głównie z Ukrainy. W 2019 roku pracownicy bursy zaangażowali się w projekt MURAL, który zaowocował powołaniem punktu doradztwa zawodowego dla młodzieży cudzoziemskiej. Adresatami działań bursy jest 111 uczniów polskich, 24 uczniów cudzoziemskich oraz  praktykanci międzynarodowi.

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
Od wielu lat Dom Kultury organizuje różnorodne wydarzenia, prezentuje najciekawsze zjawiska kultury,  edukuje, podnosi świadomość zarówno Polaków jaki i cudzoziemców. Jest zaangażowany w Wolontariat Europejski, różnorodne spotkania tematyczne, w tym międzynarodowe warsztaty tańca. Adresatami działań tej instytucji są wszystkie grupy wiekowe - dzieci, młodzież, dorośli i starsi.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków