Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - laureatka: Anna Wilczyńska

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2019 - laureatka: Anna Wilczyńska
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Anna Wilczyńska - dziennikarka i arabistka, od 2014 roku na co dzień zajmuje się islamem i edukacją w zakresie kultury arabskiej, migracji i różnorodności, uczy języka arabskiego, współpracuje z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, które oferuje bezpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców, także uchodźców w Polsce.

Prowadzi popularnego bloga Islamista (www.islamista.pl).

Organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne na temat różnorodności religijnej, migracji oraz walki z islamofobią. Adresatem zaangażowania p. Anny są uczniowie, beneficjenci szkoleń, spotkań, debat, konferencji, podczas których szkoli i uświadamia, czym jest islam, kim muzułmanie, uchodźcy. Pani Anna Wilczyńska jest osobą o ogromnej wiedzy, pasji, otwartości oraz o wyjątkowo pozytywnym podejściu do świata. Swoimi działaniami i hartem ducha inspiruje innych do pracy na rzecz dialogu i porozumienia.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków