Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego

Zgodnie z zapisem Programu „Otwarty Kraków”, zbudowało platformę współpracy między przedstawicielami mniejszości i cudzoziemców a samorządem. W dniu 7 czerwca 2019 roku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy na rzecz realizacji Programu "Otwarty Kraków". Zespół Interdyscyplinarny spotyka się regularnie, średnio raz w miesiącu.

W skład Zespołu zostali powołani między innymi przedstawiciele organizacji wielokulturowych, expatów, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz urzędnicy pracujący na rzecz wielokulturowości w Krakowie.

 

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego
Fot. pixabay

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego:

 1. Przewodnicząca:
  Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
 2. Zastępca Przewodniczącej:
  Jakub Kościółek - Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
 3. Sekretarz:
  Magdalena Furdzik - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
  Członkowie Zespołu:
 4. Mateusz Płoskonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
 5. Danuta Czechmanowska – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
 6. Natalia Kotyza – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
 7. Adam Bulandra – Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL;
 8. Katarzyna Przybysławska – Stowarzyszenie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
 9. Tomasz Dąbrowski – Fundacja Diversity Hub;
 10. Piotr Kwapisiewicz – Żydowskie Stowarzyszenie Czulent;
 11. Aleksandra Zapolska – Fundacja Zustricz;
 12. Urszula Majcher-Legawiec – Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja;
 13. Oleksandra Bratchuk – przedstawicielka społeczna;
 14. Ferdinand Wouters – przedstawiciel społeczny;
 15. David McGirr – Kraków Expats Directory/Kraków TV;
 16. Małgorzata Pamuła-Behrens – Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 17. Agnieszka Kowalska – Uniwersytet Jagielloński;
 18. Halina Czuba – Uniwersytet Jagielloński;
 19. Patrycja Paula Gas – Fundacja Edukacyjna Nausika;
 20. Janusz Mucha – Komitet Badań nad Migracjami PAN;
 21. Sonia Styrkacz – przedstawicielka społeczności romskiej;
 22. Mizuki Kurosawa – przedstawicielka społeczna, Opera Krakowska;
 23. Anna Lichnerowicz – Fundacja One World One Heart;
 24. Olha Menko – Fundacja Instytut Polska Ukraina;
 25. Rafał Grabowski – Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej „U-WORK”;
 26. Ewa Różańska – przedstawicielka ASPIRE Group;
 27. Małgorzata Baran-Correia - przedstawicielka ASPIRE Group;
 28. Hilal Oytun Altun – Uniwersytet Jagielloński;
 29. Gohar Khachatryan – przedstawicielka społeczności ormiańskiej;
 30. Silvana Gomez – przedstawicielka społeczności latynoamerykańskiej, Fundacja Centrum Kultury Latynoamerykańskiej;
 31. Katarzyna Przybycień – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków