Centrum Wielokulturowe rozwiń menu

Centrum Wielokulturowe rozwiń

Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wolontariat w Centrum Wielokulturowym w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w wolontariat w Centrum Wielokulturowym w Krakowie.

Centrum Wielokulturowe w Krakowie 2024 - 2025 baner
Centrum Wielokulturowe w Krakowie

W ramach wolontariatu możecie zaangażować się w działania badawczo-edukacyjne na rzecz mapowania organizacji i społeczności wielokulturowych w Krakowie, organizowania konferencji oraz spotkań sieciujących dla aktywistów, mieszkańców i obcokrajowców.

Polecamy także włączenie się w wolontariat działu promocji i mediów społecznościowych. Do tego działu zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane prowadzeniem kanałów społecznościowych, upowszechnianiem treści związanych z wielokulturowością w Krakowie oraz działaniem w mediach tradycyjnych.

Zachęcamy także do wolontariatu związanego z organizacją wydarzeń i pikników Centrum Wielokulturowego oraz włączenie się w pisemną i ustną pomoc tłumaczeniową dla cudzoziemców.

Osoby chętne do uczestniczenia w działaniach wolontariatu prosimy o kontakt na adres mailowy: centrum@open.krakow.pl.

Praktyki i staże zawodowe

 

W Centrum Wielokulturowym w Krakowie mają Państwo także możliwość odbycia bezpłatnego stażu oraz praktyk zawodowych wymaganych przez instytucje edukacyjne.

Osoby chętne do odbycia stażu lub praktyk zawodowych zachęcamy kontaktu z koordynatorami wolontariatu Centrum Wielokulturowego poprzez adres mailowy: centrum@open.krakow.pl.


 

[EN] Volunteering at the Multicultural Centre in Krakow

 

We cordially invite you to join the volunteering activities at the Multicultural Centre in Krakow.

As part of the volunteering program, you can engage in research and educational activities for mapping multicultural organizations and communities in Krakow, organizing conferences and networking meetings for activists, residents and foreigners.

We also recommend volunteering in the promotion and social media department. Persons interested in running social media channels, disseminating content related to multiculturalism in Krakow and acting in traditional media are especially welcome to this section.

We also encourage you to volunteer in the organization of events and picnics of the Multicultural Centre and to join the written and oral translation assistance for foreigners.

If you are willing to participate in volunteering activities, please contact us the following e-mail address: centrum@open.krakow.pl

Apprenticeships and internships

 

At the Multicultural Centre in Krakow you also have the opportunity to undergo a free internship and apprenticeship required by educational institutions.

Persons willing to undertake an internship or apprenticeship are encouraged to contact the volunteering coordinators of the Multicultural Centre via the e-mail address: centrum@open.krakow.pl.

Klaster Innowacji Społeczno - Gospodarczych Zabłocie
Adres: ul. Zabłocie 20, 30-001 Kraków
pokaż metkę
Autor: Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Osoba publikująca: Anna Niezgoda
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-07-01
Data aktualizacji: 2024-01-18
Powrót