Cudzoziemcy w Krakowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Co załatwimy w Urzędzie Wojewódzkim?

Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiada za sprawy z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w Polsce, rejestrację pobytu obywateli UE i członków ich rodzin oraz za rejestr zaproszeń.

Grafika do artykułu - Małopolska Otwarta
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Więcej informacji o zadaniach Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=cudzoziemcy

Projekt „Małopolska otwarta” - działania zorientowane na wsparcie integracji obywateli państw trzecich  

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie realizowany jest projekt „Małopolska otwarta”, który obejmuje kompleksową, efektywną i szybką realizację zadań z zakresu integracji obywateli państw trzecich (OPT) ze szczególnym ukierunkowaniem na obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 r., celem zaspokojenia ich potrzeb i wsparcia. Przedsięwzięcie realizowane jest do końca września 2023 w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) w partnerstwie z Województwem Małopolskim. W ramach projektu prowadzone są Punkty Informacyjno-Doradcze (PiD) zintegrowane z Infolinią i Informacją INFO.OPT.

Punkt Informacyjno-Doradczy w sprawach legalizacji pobytu i pracy

Punkt Informacyjno-Doradczy w Wydziale Spraw Cudzoziemców (ul. Przy Rondzie 6, Kraków) udziela informacji szczegółowych o statusach prowadzonych postępowań (zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę) oraz informacji ogólnych z zakresu przepisów legalizacyjnych. W punkcie można pozyskać także informacje o działaniach na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce. Wsparcie oferowane jest w języku polskim i angielskim oraz w miarę możliwości w innych językach. Dodatkowo w wybrane soboty w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców organizowane są dni otwarte punktu. Punkt działa stacjonarnie, możliwy jest także kontakt drogą mailową i telefoniczną z Infolinią i Informacją INFO.OPT. Więcej informacji: https://infoopt.pl/

Punkt Informacyjno-Doradczy (PID) Informacja o zadaniach Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW - ul. Przy Rondzie 6, Kraków
Poniedziałek 07:00-18:00
Wtorek – piątek 07:30 – 15:30
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6, Kraków

Infolinia i Informacja INFO.OPT
Od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
Tel. 122102020
info.opt@muw.pl

Punkt Informacyjno-Doradczy w sprawach urzędowych i sprawach życia codziennego

Punkt Informacyjno-Doradczy prowadzony przez Wydział Polityki Społecznej (ul. Basztowa 22, Kraków) oferuje  wsparcie dla obywateli państw trzecich w kwestiach administracyjnych i prawnych takich jak legalizacja pobytu i pracy, zakres działania instytucji publicznych, wypełnienie dokumentów urzędowych. W Punkcie można także uzyskać informacje dotyczące spraw życia codziennego, takich jak znalezienie mieszkania, zapisanie dziecka do szkoły, rekrutacja na studia itp. W punkcie dostępne są także informacje w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Zapraszamy również do kontaktu drogą mailową i telefoniczną.

Punkt Informacyjno-Doradczy (PID) Informacja o zadaniach Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW - ul. Basztowa 22, Kraków
Poniedziałek 07:30-17:00
Wtorek – piątek 07:30 – 16:30
ul. Basztowa 22, Kraków

Informacja telefoniczna, e-mailowa
Poniedziałek 07:30-17:00
Wtorek – piątek 07:30 – 16:30
Tel. 124269001
fami@muw.pl

Adres: Przy Rondzie 6, Kraków
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2018-02-22
Data aktualizacji: 2023-04-28
Powrót