Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018

We wtorek 25 czerwca 2019 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św.  Wawrzyńca 15, odbyła się pierwsza Gala wręczenia 4 tytułów „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości A.D. 2018” wraz ze szklaną statuetką Lajkonika. Tytuły Ambasadorów w kategorii organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm i grup nieformalnych otrzymali: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Fundacja Diversity Hub, a w kategorii osób indywidualnych: Olha Menko i  Urszula Majcher–Legawiec.

 

Zdjęcie z gali finałowej konkursu pn. Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018
OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Konkurs  „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wpisuje się w realizowany w Krakowie od 2016 roku Program „Otwarty Kraków” przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, realizujący szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Celem programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

Laureaci konkursu zostali wyłonieni przez Kapitułę Wielokulturowości pod przewodnictwem Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

W dniu 23 maja 2019 roku Kapituła podczas spotkania Członków, zgodnie z regulaminem prac przyjętym na posiedzeniu, określiła liczbę przyznanych tytułów, tj.

 • w kategorii A –organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, grupy nieformalne: 2 tytuły,
 • w kategorii B - osoby indywidualne: 2 tytuły.

Kapituła zaakceptowała również wzór wyróżnienia proponując symbol Lajkonika - znak graficzny konkursu w formie szklanej lub ceramicznej statuetki.

Kapituła Wielokulturowości przy wyborze kandydatur do tytułu uwzględniła w szczególności:

 1. okres prowadzonej działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie,
 2. efekty i zakres działań,
 3. działania innowacyjne i wykraczające poza cele statutowe,
 4. różnorodność podejmowanych działań.

Pierwszymi Krakowskimi Ambasadorami Wielokulturowości zostali:

PODMIOTY:

 1. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL – wyróżnienie odebrali dr Jakub Kościółek - prezes, dr Adam Bulandra - wiceprezes
 2. Fundacja Diversity Hub – wyróżnienie odebrali dr Anna Zaroda – Dąbrowska - prezes, dr Tomasz Dąbrowski – wiceprezes.

OSOBY INDYWIDUALNE:

 1. Olha Menko
 2. Urszula Majcher – Legawiec

 

 

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL - logoOd 9 lat aktywnie działa w Krakowie, jest pierwszą organizacją działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa wielokulturowego. Stowarzyszenie opracowało diagnozę potrzeb cudzoziemców w Krakowie oraz przygotowało instytucje publiczne i samorządowe świadczące cudzoziemcom pomoc do ich przyjmowania. Od 2012 roku organizuje Festiwal Wielokulturowym Interkulturalia, pozwalający społeczeństwu w sposób ciekawy i współuczestniczący poznać różnorodność kultur europejskich i pozaeuropejskich. Dzięki działalności międzysektorowej Stowarzyszenia z różnymi instytucjami publicznymi i samorządowymi powstała miejska strategia integracyjna, której zwieńczeniem było opracowanie i przyjęcie Programu “Otwarty Kraków”. Dzięki raportowi, który powstał, na dworcach kolejowych i autobusowych, a także w miejskiej komunikacji pojawiły się wielojęzyczne komunikaty i oznaczenia. Organizacja dzięki realizowanym projektom międzynarodowym zebrała najlepsze praktyki w zakresie działań samorządu na polu polityki integracyjnej czy różnorodnościowej.

 

 

Fundacja Diversity Hub

Fundacja Diversity Hub - logoJedna z najważniejszych w Polsce organizacji, powstała w 2015 roku, pracuje z 200 korporacjami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi, Urzędem Miasta Krakowa. zajmuje się różnorodnością w środowisku pracy, realizuje misję zmieniania biznesu na lepsze poprzez różnorodność i inkluzję – wywiera wpływ na zmianę społeczną.

 • organizuje konferencje, debaty, sesje, dni różnorodności, szkolenia, warsztaty, webinaria, bezpośrednie doradztwo i interwencje itp.
 • Stworzyła platformę wymiany wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami.

 

 

Olha Menko

Olha MenkoOd 2017 roku zajmuje się działalnością na rzecz dialogu międzykulturowego. Stworzyła Klub Debat, w ramach którego są prowadzone spotkania dyskusyjne na tematy społeczne. W debatach wzięło udział dotychczas ok. 70 osób. Od 2018 roku pracuje na stanowisku redaktorki naczelnej portalu informacyjnego dla Ukraińców. Na stronach portalu publikuje informacje niezbędne do funkcjonowania obcokrajowców w Polsce. W ramach działalności portalu była współorganizatorką wydarzeń wielokulturowych, takich jak ArtPicnik i pokazy filmowe.

 

 

 

Urszula Majcher – Legawiec

Urszula Majcher-LegawiecOd kilku lat działa w Krakowie na rzecz wielokulturowego społeczeństwa jako prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego. Szczególnym polem działania Fundacji jest edukacja szkolna, szkolenie kadry pedagogicznej, przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Od 2018 roku pełni funkcję doradcy metodycznego ds. wielokulturowości i pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, wspiera rodziców i uczniów. Realizuje wyzwania łączące kompetencje wielu środowisk: szkolnego, akademickiego, ngo i wydawnictw publikujących materiały do nauczania j. polskiego jako obcego. Od 2017 roku pracuje społecznie w Zespole Interdyscyplinarnym ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Organizuje lub współorganizuje konferencje poświęcone problematyce wielokulturowości w polskiej szkole i edukacji ucznia z doświadczeniem migracji. Od kilku lat organizuje szkolenia i warsztaty kompetencji dla nauczycieli z całej Polski – efektem jest kilkadziesiąt szkoleń, kilkuset przeszkolonych nauczycieli. Od 2016 roku organizuje gry miejskie wspierające proces integracji dla krakowian oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie – III gry, działanie skuteczne i innowacyjne.

 

Kandydaci zgłoszeni do tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018:

 • kategoria: A –organizacje pozarządowe, instytucje, firmy, grupy nieformalne
 1. Shell Business Operations Kraków
 2. Komitet Obrony Demokracji Region Małopolskie
 3. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Feng Shui Polska
 5. LOKKAL magazine
 6. Klub Kultury Przegorzały filia C.K. Dworek Białoprądnicki
 7. Fundacja Understanding
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Krakowie
 9. ACCENT SCHOOL OF POLISH Katarzyna Roś
 10. Fundacja Widowisk Masowych
 11. Fundacja "One World One Heart"
 12. Małgorzata Waliszko "Dialog"
 13. Rethinking Refugees - Knowledge and Action
 14. Fundacja Współpracy Polsko - Ukraińskiej "U-Work"
 15. Kolegium Europejskie - Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krakowie
 16. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima
 17. Zespół projektowy "The University of Agriculture - open space for you"
 18. Fundacja Diversity Hub
 19. Poznajemy Świat Magdalena Moll - Musiał, Marcin Musiał s.c.
 20. Islamista Blog - Anna i Karol Wilczyńscy
 21. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 22. Collaborate, Krakow
 23. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków
 24. ASPIRE Stowarzyszenie It I Business Process Services
 25. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 26. Fundacja Jewish Community Centre - Centrum Społeczności Żydowskiej - JCC Krakow
 • kategoria: B - osoby indywidualne
 1. Olha Menko
 2. Borysław Czarakcziew
 3. Urszula Majcher Legawiec
 4. Aliaksandr Turevich
 5. Anna Wilczyńska
 6. Joanna Talewicz - Kwiatkowska
 7. Karina Olesiak
 8. Adam Bulandra
 9. Ernesto Bumba
 10. Katarzyna Rajska - Szamraj
 11. Rafał Grabowski
 12. Jacek Zadora
 13. Dorota Bełtkiewicz
 14. Katarzyna Ostręga
 15. Ignat Timer

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2021-09-17
Data aktualizacji: 2021-09-27
Powrót