Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Miast Międzykulturowych Rady Europy

Gmina Miejska Kraków od grudnia 2020 r. w Programie Miast Międzykulturowych Rady Europy.

Program Miast Międzykulturowych Rady Europy - logo
The Intercultural cities programme (ICC) 

Posiadanie strategicznej wizji zarządzania miastem wielokulturowym w dobie dynamicznych procesów migracyjnych i związanych z nimi zmian w polityce lokalnej, powinno być jednym z priorytetów w planowaniu dalszego rozwoju miasta Krakowa. Gmina Miejska Kraków we współpracy z partnerami społecznymi, podjęła w ostatnich latach szereg działań mających na celu wypracowanie takiej strategii.

Jednym z kluczowych działań podjętych w tym zakresie, jest Uchwała Rady Miasta Krakowa z 14 września 2016 r., przyjmująca Program „Otwarty Kraków”.

Program „Otwarty Kraków” rozpisany w perspektywie długofalowej, już wtedy założył i zobligował miasto Kraków do przyłączenia się do Programu Miast Międzykulturowych przy Radzie Europy, co nastąpiło 18 grudnia 2020 r. Przystąpienie do Programu ICC, zostało również zarekomendowane przez Unię Metropolii Polskich, którego Kraków jest członkiem.

Program Miast Międzykulturowych (ICC) został uruchomiony w 2008 r., pierwotnie, jako wspólny program Rady Europy i Komisji Europejskiej. Ze względu na zainteresowanie i potrzebę rozszerzenia działalności programu poza kraje europejskie, po pięciu latach wspólnego działania, w roku 2013, wiodącym koordynatorem ICC została Rada Europy. Obecnie, w Programie ICC uczestniczy ponad 150 miast w Europie i poza nią (Australia, Kanada, Izrael, Japonia, Meksyk, Maroko i Stany Zjednoczone).

Program ICC skierowany jest do miast liczących co najmniej 30 tys. mieszkańców, o zróżnicowanej kulturowo strukturze społecznej. Miasta członkowskie ICC, mogą tworzyć krajowe sieci i dzielić się wypracowanymi narzędziami z mniejszymi miejscowościami w swoim kraju (przykład Włoch, gdzie są obecnie 3 miasta zrzeszone w ICC oraz powyżej 20 miast działających w ramach sieci krajowych).

Program ICC łączy najbardziej aktywne na polu wielokulturowości miasta z Europy oraz innych kontynentów. Dzięki temu Kraków ma możliwość skorzystania oraz podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania miastem o zróżnicowanej strukturze pod względem narodowym, religijnym, etnicznym i społecznym. Uczestnictwo Krakowa w ICC, zapewnia również możliwość uzyskania wsparcia uznanych międzynarodowych ekspertów np. w procesie aktualizowania i przygotowywania strategii zarządzania miastem międzykulturowym, rozwiązywania konkretnych problemów miasta itp.

Więcej o programie: https://www.coe.int/en/web/interculturalcities

Miasto międzykulturowe krok po kroku
Praktyczny przewodnik po miejskim modelu integracji międzykulturowej

Wersja znowelizowana
Aktualizacja Anne Bathily
Redakcja i koordynacja Ivana D’Alessandro
© Rada Europy

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2022-12-28
Data aktualizacji: 2024-01-30
Powrót