Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022

5 września 2023 roku tytuł "Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2022" oraz statuetkę kolorowego Lajkonika za działalność z 2022 roku w kategorii „Organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna” odebrały: Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz British International School of Cracow – Brytyjska Międzynarodowa Szkoła w Krakowie. W kategorii „Osoby indywidualne” nagrodzono: Jana Słowińskiego, prezesa stowarzyszenia Rozstaje: U Zbiegu Kultur i Tradycji; oraz Jolantę Jurusik, nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 7.

OTWARTY KRAKÓW
OPEN KRAKOW

Konkurs po raz piąty zorganizował Urząd Miasta Krakowa, a zwycięzców wyłoniła Kapituła Wielokulturowości, której prace prowadzi przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tytuły nadaje prezydent Krakowa. Do konkursu zgłoszono 10 kandydatur w kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna”. Spośród osób indywidualnych Kapituła rozpatrywała 12 wniosków.

Kategoria: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna

 • Stowarzyszenie Willa Decjusza
  Stowarzyszenie Willa Decjusza od 27 lat prowadzi międzynarodową działalność na rzecz wielokulturowości, m.in. poprzez rozwój współpracy kulturalnej, ochronę dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw tolerancji. Działalność Stowarzyszenia ma interdyscyplinarny charakter i jest realizowana z udziałem przedstawicieli kultury, nauki i aktywistów – krakowian oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Stowarzyszenie w 2003 roku ustanowiło Polską Nagrodę im. Sérgio Vieira de Mello, przyznawaną osobom i organizacjom pozarządowym za ich zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. We współpracy z miastem zapoczątkowało realizację programu rezydencji dla artystów, którzy z powodu prześladowań nie mogą żyć i tworzyć we własnej ojczyźnie oraz organizowało Festiwal Wielokulturowy w Krakowie.
 • British International School of Cracow – Brytyjska Międzynarodowa Szkoła w Krakowie
  Szkoła istnieje od 1995 roku i realizuje brytyjski program nauczania. Kształci dzieci w wieku 3-19 lat. Uczniami szkoły są dzieci cudzoziemców, pracowników korporacji zlokalizowanych w Krakowie. W minionym roku szkolnym w zajęciach uczestniczyło 230 uczniów z ponad 40 krajów świata, wielu kultur i religii. Szkoła organizuje szereg wydarzeń kultywujących tradycje wywodzące się z rodzimych krajów uczniów, jak również angażuje ich w przedsięwzięcia o typowo krakowskim, polskim rodowodzie (np. wystawa szopek krakowskich, Parada Smoków, Szlachetna Paczka). Warto też dodać, że uczniowie szkoły tuż po wybuchu wojny zaangażowali się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, pracując m.in. jako tłumacze na dworcu, gdzie relokowano przyjezdnych.

Kategoria: osoba indywidualna

 • Jan Słowiński, prezes stowarzyszenia Rozstaje: U Zbiegu Kultur i Tradycji
  Stowarzyszenie realizuje projekty kształtujące postawy tolerancji, integracji, międzykulturowego dialogu i porozumienia na gruncie sztuki, a Jan Słowiński jest inicjatorem wielu przedsięwzięć. Jest dyrektorem międzynarodowego festiwalu EtnoKraków / Rozstaje, który odbywa się od 1999 roku. Od lat zaprasza do współpracy i promuje artystów z całego świata, z gatunku etno, world music i jazzu, przedstawicieli różnorodnych mniejszości. Jest kuratorem programowym krakowskiego klubu „Strefa” i redaktorem telewizyjnym magazynu folkowego „Studnia” (TVP). W 2013 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 • Jolanta Jurusik – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 7
  W minionym roku szczególną opieką pedagogiczną otoczyła uczennice i uczniów, młode osoby, które przyjechały do Krakowa po wybuchu wojny w Ukrainie. Nauczycielka realizuje projekty edukacyjne dla dzieci z różnych krajów, prowadzi zajęcia międzykulturowe i podejmuje działania integracyjne, współpracując z ośrodkami religijnymi, kulturalnymi, Urzędem Miasta Krakowa oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
P. Wojnarowski
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
ambasador, wielokulturowości, ogród botaniczny, Kojs-Żurek, nagrody, wielokulturowość, Kraków,
pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2023-09-20
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót