Konkursy, granty, dotacje

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie – nowa edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 realizowanego pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bezpłatne warsztaty: Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? (OPP)

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne warsztaty „Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? (OPP)”.

FIO Małopolska Lokalnie wspiera krakowskich społeczników

15 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Krakowa otrzymało blisko 71 000 zł na społeczne inicjatywy.

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Środki dla NGO’s w trybie Małych Grantów 19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obszarów zadań publicznych i środków realizowanych w trybie Małych Grantów 19a, które zostały zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków na rok 2020.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków.

Program Sample Translations ©POLAND

Celem Programu Sample Translations ©POLAND powołanego przez Instytut Książki jest promocja literatury polskiej za granicą poprzez zachęcenie tłumaczy do przedstawiania polskich książek zagranicznym wydawcom.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się