Konkursy, granty, dotacje

Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana - to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

Instytut Książki ogłosił drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2019 roku

Drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2019 roku potrwa od 1 września do 31 października. Oferty należy składać online za pomocą formularza internetowego, który zostanie aktywowany na czas trwania naboru. Wyniki zostaną ogłoszone do końca stycznia 2020.

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu Dla Białorusi (Для Беларусі)

Celem programu Dla Białorusi jest wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w ramach programu RITA – Granty wyjazdowe

Program RITA umożliwia wyjazd polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się