Konkursy, granty, dotacje

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa.

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej - konkurs MRPiPS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków”.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram KULTURA obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

Podprogram „Wartość Dodana” Fundacji Solidarności Międzynarodowej - wsparcie na podniesienie jakości realizowanego projektu

Celem Podprogramu „Wartość Dodana” jest podniesienie jakości projektów realizowanych przez polskie lub lokalne podmioty na rzecz państw, w których działania prowadzi Fundacja Solidarności Międzynarodowej.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do Programu wydawniczego - edycja 2020

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych. Budżet programu wynosi 60 000 zł. Organizator dofinansuje wydanie publikacji maksymalną kwotą 20 000 zł.

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu Dla Białorusi (Для Беларусі)

Celem programu Dla Białorusi jest wspieranie inicjatyw służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne na Białorusi.

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w ramach programu RITA – Granty wyjazdowe

Program RITA umożliwia wyjazd polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się