Konkursy, granty, dotacje

Konkurs dotyczący zachowania i utrwalania pamięci o historii i kulturze Żydów polskich

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Konkurs MSWiA dotyczący tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do składania wniosków o dotację na realizację w 2021 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-9 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

Konkurs ofert - Krakowski Panel Klimatyczny

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Krakowski Panel klimatyczny” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

FIO Małopolska Lokalnie wspiera krakowskich społeczników

15 projektów autorstwa organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Krakowa otrzymało blisko 71 000 zł na społeczne inicjatywy.

Dofinansowanie do 500 € w ramach Inicjatywy Meet and Code

W ramach inicjatywy Meet and Code przewidywane jest dofinansowanie do kwoty 500 € jednego wydarzenia promującego programowanie lub nowe technologie zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania odbywającego się w dniach od 10 do 25 października.

Konkurs ofert dotyczący prowadzenia ośrodka dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 listopada 2023 r.” .

Obowiązujące przepisy prawa dla organizacji pozarządowych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizowanych zadań publicznych.

Środki dla NGO’s w trybie Małych Grantów 19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował dla organizacji pozarządowych wykaz obszarów zadań publicznych i środków realizowanych w trybie Małych Grantów 19a, które zostały zaplanowane przez Gminę Miejską Kraków na rok 2020.

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków.

Instrukcja postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art.19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował dla organizacji pozarządowych instrukcję postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art. 19a.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się