Program rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dokumenty Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwały

Uchwała nr 1/2021 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie realizacji zadań w Gminie Miejskiej Kraków w obszarze wielokulturowości, wynikających z przyjętej uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''.

Uchwała nr 2/2021 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania końcowego z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

Uchwała nr 1/2020 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków” z dnia 4 września 2020 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie realizacji zadań w Gminie Miejskiej Kraków w obszarze wielokulturowości, wynikających z przyjętej uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''. [scan]; [wersja edytowalna]

Załącznik do uchwały nr 1/2020 z dnia 4 września 2020 r. Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu „Otwarty Kraków - REKOMENDACJE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. WSPÓŁPRACY NA RZECZ REALIZACJI PROGRAMU „OTWARTY KRAKÓW” w zakresie realizacji zadań w Gminie Miejskiej Kraków w obszarze wielokulturowości, wynikających z przyjętej uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków''. [scan]; [wersja edytowalna]

[ENG]

Resolution No. 1/2020 Interdisciplinary Team for cooperation for the implementation of the "Open Krakow" Program of 4.09.2020 on the adoption of recommendations for the implementation of multiculturalism tasks in the Municipality of Krakow, as result from the adopted resolution No. LII/964/16 of the Krakow City Council of September 14, 2016 on the adoption of the Open Krakow Program. [scan]; [editable version]

Appendix to Resolution No. 1/2020 of 4.09.2020 Interdisciplinary team for cooperation for the implementation of the "Open Krakow" program - RECOMMENDATIONS OF THE INTERDISCIPLINARY TEAM FOR COOPERATION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE "OPEN KRAKOW" PROGRAM within the implementation of tasks related to multiculturalism in the Municipality of Krakow, as result from the adopted resolution No. LII/964/16 of the Krakow City Council of September 14, 2016 on the adoption of the "Open Kraków" Program. [scan]; [editable version]

Sprawozdania z realizacji prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu "Otwarty Kraków"

ARCHIWUM

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2018-02-22
Data aktualizacji: 2022-01-25
Powrót