Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 31 pasujących obiektów:

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą

https://krakow.pl/aktualnosci/5168,29,komunikat,pomoc_rodzinom_dotknietym_przemoca.html

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa (16 lutego) radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/7480,27,komunikat,o_przeciwdzialaniu_przemocy_w_rodzinie.html

Koordynacja działań Policji, Straży Miejskiej, Sądu Okręgowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, MOPS, opracowanie metod i form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy – to główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który spotkał się po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Centrum Radioterapii Amethyst podsumowuje rok

Ponad 1500 zarejestrowanych pacjentów z całej Małopolski, 1029 osób zakwalifikowanych do leczenia, z czego 958 osób zakończyło już radioterapię, 466 pacjentów poddanych nowoczesnym zabiegom takim jak stereotaksja czy VMAT oraz zdająca egzamin współpraca lekarzy w zespołach interdyscyplinarnych – Centrum Radioterapii Amethyst podsumowuje swój pierwszy rok działalności.

NIE dla przemocy w rodzinie

https://krakow.pl/aktualnosci/2256,29,komunikat,_nie_dla_przemocy_w_rodzinie.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację nowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresatami programu są zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc oraz osoby i instytucje udzielające wsparcia rodzinie.

Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/3353,27,komunikat,program_ochrony_ofiar_przemocy_w_rodzinie.html

Od kwietnia w Krakowie realizowany jest Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego osoby doświadczające przemocy mają możliwość uzyskania szybkiej i wszechstronnej pomocy. Od kwietnia, w którym Program zaczął funkcjonować, 340 rodzin zostało objętych Programem. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1043.

Przemoc i becikowe

https://krakow.pl/aktualnosci/26663,30,komunikat,przemoc_i_becikowe.html

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było informacji o wdrażaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz zaopiniowaniu projektu w sprawie zmiany uchwały z 21 marca 2012 r. - ustanowieniu jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Wsparcie dla osób o niskich dochodach

https://krakow.pl/aktualnosci/27983,30,komunikat,wsparcie_dla_osob_o_niskich_dochodach.html

Funkcjonowanie systemu wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym szczegóły dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego i zasiłku rodzinnego, było tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa.

Uratować Dom Nadziei

https://krakow.pl/aktualnosci/63601,30,komunikat,uratowac_dom_nadziei.html

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei" z Nowej Huty byli gości podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zasłużona organizacja popadła w kłopoty i liczy na wsparcie samorządu oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Dożywianie, konsultacje i plan pracy

https://krakow.pl/aktualnosci/76541,30,komunikat,dozywianie__konsultacje_i_plan_pracy.html

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK zajęła się problemem dożywiania, zespołami ds. przeciwdziałania przemocy i przedolimpijskimi konsultacjami społecznymi. Przyjęto także plan pracy.

Lekarzu, reaguj na przemoc!

https://krakow.pl/aktualnosci/106721,34,komunikat,lekarzu__reaguj_na_przemoc__.html

Gmina Miejska Kraków włączyła się do udziału w projekcie informacyjno - edukacyjnym pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc", który powstał z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.