Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 113 pasujących obiektów:
Prezydent Krakowa przekazał pod obrady dzisiejszej (23 listopada, środa) sesji Rady Miasta Krakowa projekt uchwały w sprawie podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego przy jednoczesnym uchyleniu uchwały Nr CX/1106/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
Z początkiem sierpnia rozpoczęło się przyjmowanie papierowych wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy 2019/2020. Wniosek można również złożyć elektronicznie.
Krakowskie Centrum Świadczeń przypomina, że nadal można składać wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021.
Od przyszłego roku przestaną działać kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Osoby otrzymujące zasiłki nie będą już odbierać ich osobiście z kas, lecz otrzymają karty przedpłacone.
Ilu krakowian korzysta ze świadczeń socjalnych, na jakie kwoty mogą liczyć a jakie warunki spełnić, by je uzyskać – o tym dyskutowano na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
7. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 6 godzin. Radni podjęli 20 uchwał, a 4 procedowali podczas pierwszych czytań.
Ile wynosi dodatek mieszkaniowy i czym jest dodatek energetyczny, a także ile osób do tej pory skorzystało z Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej? Odpowiedzi na te pytania otrzymali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa podczas poniedziałkowego posiedzenia.
Zanim bezdomnemu zostanie wypłacony zasiłek z opieki społecznej, potrzebna jest pomoc interwencyjna. Trzeba go umyć i ubrać.
Uruchomienie specjalnego konta, posiłki, pomoc rzeczowa, zasiłki celowe, konsultacje lekarskie, dyżury pracowników socjalnych oraz wsparcie psychologiczne – to niektóre formy pomocy udzielonej przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego rodzinom poszkodowanym w wyniku wypadku lotniczego w Krakowie. „ Chciałbym podziękować również okolicznym prywatnym firmom, które dostarczyły rodzinom pieczywo i środki czystości ” – powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Funkcjonowanie systemu wypłacania świadczeń rodzinnych, w tym szczegóły dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego i zasiłku rodzinnego, było tematem posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa.