Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

1 edycja konkursu o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

Do 15 kwietnia 2019 roku mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, czy organizacjom pozarządowym, lub nieformalnym grupom, działającym na rzecz dialogu międzykulturowego.

Celem konkursu jest promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracja mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Kandydatury do tytułu Ambasadora rozpatrzy Kapituła Wielokulturowości, zaś zwycięzców w konkursie poznamy podczas uroczystej gali.

Uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu ''Krakowski Ambasador Wielokulturowości'' Rada Miasta Krakowa przyjęła 19 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu ''Krakowski Ambasador Wielokulturowości'' należy składać:

  • w formie elektronicznej – przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: otwarty@um.krakow.pl, lub
  • tradycyjnie - poprzez złożenie podpisanego wniosku w lokalizacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK - os. Centrum C10, 31-931 Kraków, pokój 102.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI
PDF DOC

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu 12 616 78 21.


W naszym mieście od 2016 roku realizowany jest Program „Otwarty Kraków”, zawierający szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Celem Programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości; kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Data publikacji: 2019-03-11
Data aktualizacji: 2019-04-08
Powrót
Znajdź