Komunikat archiwalny

1 edycja konkursu o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości

Do 15 kwietnia 2019 roku mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatury w konkursie o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości. Tytuł zostanie przyznamy osobom, instytucjom, czy organizacjom pozarządowym, lub nieformalnym grupom, działającym na rzecz dialogu międzykulturowego.

1 edycja konkursu o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości
Fot. OTWARTY KRAKÓW / OPEN KRAKOW

Celem konkursu jest promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracja mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.

Kandydatury do tytułu Ambasadora rozpatrzy Kapituła Wielokulturowości, zaś zwycięzców w konkursie poznamy podczas uroczystej gali.

Uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu ''Krakowski Ambasador Wielokulturowości'' Rada Miasta Krakowa przyjęła 19 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu ''Krakowski Ambasador Wielokulturowości'' należy składać:

  • w formie elektronicznej – przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: otwarty@um.krakow.pl, lub
  • tradycyjnie - poprzez złożenie podpisanego wniosku w lokalizacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK - os. Centrum C10, 31-931 Kraków, pokój 102.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI
PDF DOC

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu 12 616 78 21.


W naszym mieście od 2016 roku realizowany jest Program „Otwarty Kraków”, zawierający szereg działań na rzecz tworzenia społeczeństwa żyjącego we wspólnocie, wykorzystującego do rozwoju potencjał przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Celem Programu jest realizacja polityki otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości; kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sylwia Drożdż
Podmiot publikujący: Otwarty Kraków
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się